Nyt fra MDB - december 2011

I december 2011 har projekt Min Digitale Byggesag blandt andet afholdt møder med flere end 10 kommuner for at hente input til løsningen.

Med projekt Min Digitale Byggesag (MDB) vil KOMBIT i 2012/2013 udbyde en webbaseret ansøgningsløsning, der skal gøre livet nemmere for borgere og virksomheder, der ønsker at søge om byggetilladelse. I nyhedsbrevet for december 2011 kan du læse om, hvad KOMBITs MDB-projekt blandt andet har arbejdet med den seneste måned:

Møder med kommunerne

Igennem de sidste måneder har KOMBIT været på besøg i mere end 10 kommuner for at høre og notere synspunkter i forhold til udvikling af MDB. Alle de mange gode erfaringer sammenskrives nu i KOMBIT, og indgår i arbejdet med kravspecifikationen.

Workshop om fredede bygninger i MDB

Kulturstyrelsen har vist interesse for MDB, da de ser en mulighed for it-understøttelse af de ca. 1.500 ansøgninger vedrørende fredede bygninger, de modtager årligt. KOMBIT har sammen med styrelsen og repræsentanter fra kommunerne holdt en workshop i december 2011 med henblik på at foretage en afklaring af muligheder for Kulturstyrelsens deltagelse. Kulturstyrelsen vil finansiere sin del af projektet.

Overvejelser om BBR

KOMBIT har besøgt Odense Kommune for at undersøge sammenhængene mellem MDB og BBR nærmere. Umiddelbart er det i forbindelse med afgørelser af byggesager (f.eks. påbegyndelse, ibrugtagning, færdigmelding), at der vil være interaktion.

Fælles dokumentationskrav i MDB

Der bliver fælles dokumentationskrav i ansøgningsprocessen, som kommer til at gælde i alle kommuner.

Læs hele nyhedsbrevet for MDB december 2011

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407