Nyt fra DAR og BBR - september 2018

Læs mere om, hvordan brugerne har taget imod det nye Adresseregister, hvordan det står til med videreudviklingen af de to registre og de besparelser kommunerne har opnået.

Brugerne tager godt imod DAR

Den 7. maj fik de danske kommuner et nyt system til at håndtere administrationen af Danmarks centrale adresseregister. En løsning som skal være med til at sikre administrativ effektivitet blandt andet fordi adresser kun vedligeholdes og hentes ét sted.

Således spares udgifter på vedligehold af de samme data i flere registre, samtidig med at data bliver entydige, hvormed datakvaliteten stiger.

Løsningen er en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram, og løsningen er derfor tæt koblet til en række forskellige registre, som udveksler data via en fælles Datafordeler.

Selvom denne infrastruktur først for nyligt er taget i brug, og der derfor også har været en række opstartsvanskeligheder, fx når de kommunale sagsgange afhænger af data fra de andre registre, har de kommunale brugere taget godt imod den nye løsning.

I en brugertilfredshedsmåling opfatter lige godt to tredjedele af respondenterne løsningen som et fremskridt.

Der udtrykkes særlig tilfredshed med den nye brugergrænseflade og det kort som udgør en stor del af brugergrænsefladen. Nye funktioner til håndtering af veje og historik får ligeledes positive tilbagemeldinger. I forhold til alle fire punkter har 85 % af respondenterne vurderet funktionerne som gode eller rigtig gode.

Der er selvfølgelig altid rum til forbedring. Så selvom kun ganske få af de adspurgte vurderer løsningen decideret negativt (4 %), vil der kontinuerligt blive arbejdet med optimering af brugervenligheden og funktionerne i løsningen.

Fokus på kommunernes ønsker

Siden idriftsættelsen af BBR 1.8 i juni 2017 og idriftsættelsen af DAR 1.0 i maj 2018, har projektet bag de to registre arbejdet på at sikre bred kommunal medbestemmelse, når der skal videreudvikles på brugerflader og funktioner.

BBR er derfor snart på vej med sin fjerde større opdatering (BBR 1.8.4). Tre af de fire opdateringer har blandt andet taget udgangspunkt i de mange ændringsønsker kommunerne har meldt ind til systemet.

De mange gode ideer er blevet lagt til afstemning blandt kommunerne, hvorefter de højest scorende ønsker gennemgår et designforløb med den kommunale ekspertgruppe, og en sidste udvælgelse af ønskerne foretages i forhold til, hvordan brugerne får mest funktionalitet for den aktuelle investering.

”Vi er ikke et sekund i tvivl om, at de kommunale brugere er de bedste til at se, hvor de store potentialer ligger – såvel som hvor skoen trykker. Så når vi skal udvikle de bedst mulige løsninger til kommunerne, så kan vi ganske enkelt ikke ønske os bedre hjælp, end den vi har fået fra brugerne af BBR og DAR.” – udtaler projektchef Henrik Grønbæk Kristensen.

Det stadig meget nye Adresseregister har netop gennemgået sin første stemmerunde. Selvom systemet er noget mindre end BBR og ikke optager nær så meget af brugernes tid, har kommunerne engageret sig i processen.

Når DAR 1.1 rulles ud ved årets udgang, bliver det således også med en del af videreudviklingspuljen dedikeret til de kommunale brugeres ændringsønsker.

Kommunale besparelser

Kort efter idriftsættelsen af DAR 1.0 den 7. maj kunne KOMBIT informere de kommunale økonomidirektører om, at prisen for de to systemer, som indtil 2015 var samlet i BBR, nu også splittes op.

Herudover blev det meddelt, at den samlede årlige betaling for BBR og DAR reduceres fra ca. 24 mio. kr. til ca. 14 mio. kr. Kommunerne kan således se frem mod en klækkelig besparelse fra 1. januar 2019.

Det er selvsagt en stor glæde for KOMBIT at kunne præsentere kommunerne for besparelser i forlængelse af genudbud og udrulning af nye løsninger baseret på moderne teknologi.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490