Nyt fra DAR og BBR - november 2016

Opdateret status på DAR, BBR, Grunddataprogrammet og deltagelse på Kortdage

Status fra DAR

Siden udsendelse af nyhedsbrev i juni måned 2016 er udviklingen af DAR blevet afsluttet. Både design af brugergrænsefladen samt funktionalitet er nu på plads.

Netcompany er i gang med afvikling af intern test på hele løsningen. I november afvikles brugertest, med den kommunale brugergruppe, som også har deltaget i diverse designworkshops siden projektets start i august måned 2015.

Efter brugertesten afholdes ’brugervenlighedstest’ i København, med 10 kommunale brugere, som har meldt sig tidligere på efteråret. Fælles for brugerne er, at de ikke har foregående kendskab til DAR 1.0. Testen afvikles denne gang i København i perioden 28.-30. november 2016.
 

Status fra BBR

Den kommunale brugergruppe har i sensommeren været til designworkshops, som bidrog med en lang række gode input til, hvordan en ny brugergrænseflade kan understøtte hverdagen i de kommunale forvaltninger.

I forlængelse af disse workshops er Netcompany godt i gang med kodningen af de sidste elementer til BBR 2.0.

I lighed med DAR planlægger KOMBIT også brugertest og brugervenlighedstest for BBR 2.0.
 

Forsinkelserne i Grunddataprogrammet

Både DAR og BBR har hidtil fulgt deres respektive tidsplaner. Det er derfor også rigtig ærgerligt, at Grunddataprogrammet som helhed forsinkes, og at delelementer som er nødvendige for idriftsættelsen af DAR og BBR ikke stilles til rådighed som planlagt. Dette betyder forsinkelser for idriftsættelsen af såvel DAR (planlagt 2. januar 2017) som BBR (planlagt til 20. marts 2017).

Vi afventer lige nu en replanlægning fra Grunddataprogrammet. Så snart en sådan er faldet på plads, vil vi melde ud, hvilke konsekvenser replanlægningen får for idriftsættelsen af DAR og BBR.
 

Første bølge i udrulningen af Ret BBR

Ret BBR er sat i drift 1. november 2016. Dette betyder at SKAT kan igangsætte det nye registreringsprojekt af erhvervsenheder i BBR.

SKAT starter udrulningen af Ret BBR i Sønderjylland. Det er derfor ikke alle kommuner som endnu påvirkes af denne idriftsættelse.

Henvendelser og spørgsmål vedr. løsningen skal rettes til SKAT.
 

KOMBIT deltager ved Kortdage

Kom og besøg os på Kortdage i Aarhus den 7.-9. november. KOMBIT har en stand, hvor BBR og DAR er repræsenteret. Vi håber at få anledning til at hilse på jer og få lejlighed til lidt faglig sparring.

Vi håber at kunne præsentere live-demo af DAR 1.0 og BBR 2.0.

Få mere information om Kortdage og tilmeld dig her

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490