Nyt fra DAR og BBR - februar 2018

Læs mere om, hvor langt vi er med idriftsættelsen af DAR og videreudviklingen af BBR 1.8

Det nye Danmarks Adresseregister (DAR 1.0) er på vej

Med den senest udmeldte tidsplan fra Grunddataprogrammet, skal det nye system til registrering og formidling af Danmarks adresser være i drift den 7. maj.

Det forberedende arbejde med at få kørt de kommunale systemer og arbejdsgange i stilling, så de står klar til at tage systemet i brug ved idriftsættelsen, er derfor også sat i værk.

Opgaver og tidsplan

Processen skydes for alvor i gang, når registerejeren, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), leverandøren, Netcompany, KL og KOMBIT afholder netværksmøder med alle landets kommunale projektejere og projektledere for implementeringen af det nye registersystem i udgangen af februar.

Herefter byder den videre implementering på uddannelsesforløb til de kommunale brugere, tekniske og organisatoriske forberedelser samt konvertering af data og endeligt ibrugtagning af den nye løsning.

Sammenhængende registre

Ud over en splinterny brugergrænseflade, er en af de helt store forandringer ved det nye registersystem, at det skal fungere i tæt sammenkobling med de øvrige registre indenfor adresseområdet.  

Når DAR 1.0 skal på den fællesoffentlige datafordeler, skal det både hente data med arealinformation, bygningspolygoner samt CPR og CVR-data, for at kunne danne de adresseoplysninger, som efterfølgende gøres offentligt tilgængelige via selv samme datafordeler.

Den nye infrastruktur sikrer, at data kun skal vedligeholdes et enkelt sted fremfor, som tidligere, at skulle vedligeholdes i en række forskellige registre. Registreres en ændring i en bygningspolygon, forårsager det således en hændelse ovre i DAR 1.0, hvor en sagsbehandler kan gå ind og håndtere den adresseopgave, som påkræves i forbindelse med ændringen.

Læs mere om Datafordeleren og Grunddataprogrammets Adresseprogram.

Vi fortsætter arbejdet med at optimere BBR 1.8

Siden BBR 1.8 gik i drift i juni 2017 har systemet gennemgået en række opdateringer, som dels har optimeret systemets ydeevne, og dels har haft til formål at forbedre BBR-medarbejdernes brugeroplevelse.

I oktober, efter den første større release (BBR 1.8.1), blev det derfor også gjort muligt for brugerne at stemme om forskellige ændringsønsker til systemet, som de selv har indmeldt – når de er stødt på uforløste potentialer eller unødvendigt snørklede arbejdsgange i systemet.

Det blev til mange kvalificerede ændringsønsker og 16 af disse ændringsønsker blev stemt igennem af landets kommuner, og kommer derfor med i den næste store release (BBR 1.8.2) når den rammer den kommunale virkelighed 19. februar.

Du kan danne dig et hurtigt overblik over nogle af de væsentligste brugerforbedringer i BBR 1.8.2 her.

Kommunerne inviteres til BBR infodage

I marts får alle landets kommuner mulighed for at stille med to deltagere til et af i alt tre BBR informationsmøder. Møderne holdes den 6. marts i Aarhus, den 7. marts i Odense og den 8. marts i København.

Ud over praktiske oplysninger om løsningen, foreliggende planer og tid til spørgsmål og svar, vil leverandøren og KOMBIT gerne vise en række af de forbedringer, som er indarbejdet i løsningen i forbindelse med opdateringen til førnævnte BBR 1.8.2.

De kommunale BBR-superbrugere modtager særskilt information om tilmelding og praktiske oplysninger.

Møde med tredjepartsleverandører

Fredag den 9. februar havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til en række af de systemleverandører, som arbejde med snitflader op imod BBR – og således enten sender data til BBR, trækker på data fra BBR eller både sender og henter data.

Her kunne leverandøren Netcompany præsentere nogle af de planlagte ændringer, i forbindelse med BBR 1.8.2, og byde ind med forskellige vinkler på, hvilke konsekvenser og potentialer der følger med disse opdateringer.

Samtidig kunne SKAT fortælle om regler og retningslinjer for brugen af BBR-data, mens KOMBIT agerede tovholder for en diskussion om, hvordan der kan arbejdes videre mod uforløste potentialer og optimeringer af Bygnings- og Boligregisteret.

Ønsker du teknisk information om BBR, kan du finde både informationer om systemet og præsentationer fra mødet på denne side.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490