Nyt fra DAR og BBR – januar 2019

Læs mere om, hvordan kommunerne har bidraget til et bedre DAR, hvilke opdateringer BBR-brugerne kan se frem til med BBR 1.8.5 samt vejen mod BBR 2.0 og Grunddataprogrammet.

DAR 1.1 med kommunale ændringsønsker

I december kom den første store opdatering til det nye Danmarks Adresseregister (DAR 1.1). Forud for opdateringen havde KOMBIT kørt et forløb med kommunerne, hvor indberettede ændringsønsker fra de kommunale brugere blev sendt til afstemning iblandt alle 98 kommuner.

På denne måde fik de brugere, som til dagligt arbejder i løsningen, afgørende indflydelse på, hvor DAR-løsningen skulle ændres, så den bedre understøtter de kommunale adresseopgaver.

Det resulterede blandt andet i muligheden for, at kommunerne nu kan anvende egendefinerede lag i løsningen. Herudover tilbydes ny funktionalitet til rotation af husnumre, ligesom der er indbygget funktionalitet med advis til kommunale brugere.

Vi glæder os over det store engagement som kommunerne udviste i forbindelse med disse ændringsønsker og takker alle de kommunale bidragydere. Vi ser derfor også frem til, snart at kunne inddrage brugerne i en lignende proces på vejen mod DAR 1.2.

DAR-projektet er i dialog med de øvrige parter i Grunddataprogrammets Adresseprogram om de uhensigtsmæssigheder og lange svartider, som gør arbejdsgangene på tværs af området langsommelige og tunge. Vi håber på sigt at disse kan forbedres.

BBR 1.8.5 er på trapperne

Når kalenderen skifter fra januar til februar, skifter BBR samtidig version til 1.8.5. Også her har de kommunale brugere leveret uvurderlige input til, hvor der er mest brug for at justere og fintune løsningen, for at optimere BBR-medarbejdernes opgaveunderstøttelse.

En afstemningsproces iblandt kommunerne har derfor også sikret en række nye funktioner. Læs mere om dem her:

 • Kopiering af element til anden grund
  Ved hjælp af et nyt menu-punkt kan brugerne vælge om det blot er en bygning der kopieres, eller om underliggende objekter også tages med. Samtidig kan brugeren vælge, om kopien skal placeres på samme matrikel, eller på en anden matrikel fra en søgning.
   
 • Stamelementer ved afslutning af byggesag
  I byggesagsvisning er der tilføjet tekst under indtastningsfelter, som sammenholdes med eventuelle stamdata for feltet og viser før- og efterværdier for feltet i forhold til byggesagen.
   
 • Validering af indberetninger
  Med opdateringen bliver det muligt at validere indberetninger inden der trykkes ”Udfør”.
   
 • Følg andres supportsager
  Skulle man have interesse i at følge udviklingen på en supportsag, som er oprettet af en anden bruger, kan man finde sagerne fra listen ”Supportsager oprettet af andre”, åbne sagen, for herefter at klikke ”Følg sagen”.
   
 • Tilknyt bygning med underliggende niveauer
  Med 1.8.5 bliver det muligt at tilknytte en bygning med underliggende niveauer til en sag. På byggesager af typen ”Sag på grund” tilføjes en ny mulighed i ”Tilføj ny” menuen: ”Bygning inkl. Niveauer”. Denne mulighed tilføjer et nybyggeri som indeholder en Bygning, Etage, Opgang og Enhed til sagen.
   
 • Historik husker scroll
  Når en bruger skifter til historikvisningen, vil systemet fremover huske, hvor langt brugeren er scrollet ned på siden for objektvisningen.
   
 • Rapport over færdigmeldte sager uden ibrugtagningstilladelse
  En ny rapport i BBR viser alle byggesager af byggesagstype ”3 – Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse”, som er fuldførte eller færdigmeldte, men som endnu ikke har fået en ibrugtagningstilladelse.
   
 • Link fra tekniske anlæg til geokoderen
  Tekniske anlæg har fået et link til geokoderen, der linker til den grund det tekniske anlæg er placeret på.
   
 • Tydelige notifikationer
  Mere tydelig placering og markering af ”notifikationsflaget” skal sikre, at brugere lettere opdager, når der er nye notifikationer.
   
 • Besked om ændret koordinat
  Under indberetninger er der tilføjet en informationsbesked, som viser, hvis der er foretaget ændringer i koordinater på et objekt via indberetningen.

De nye funktioner var tidligere på måneden i test hos BBR’s kommunale ekspertgruppe, der meldte positivt tilbage på de nye tiltag.

Vejen mod BBR 2.0

Opdateringen til BBR 1.8.5 bringer os samtidig et skridt nærmere, at BBR kobles op på den fællesoffentlige Datafordeler og dermed bliver en del af Grunddataprogrammet.

Idriftsættelsen af Ejendomsprogrammet, er den sidste og afgørende brik i udrulningen af Grunddataprogrammet, og her spiller BBR 2.0 en afgørende rolle.

Med idriftsættelsen af så mange løsninger på relativt kort tid, som indgår i komplekse sammenhænge, følger en lang række risici.

For at forebygge eventuelle fejl i forbindelse med denne tilkobling, har styregruppen for BBR besluttet, at releasen af BBR 2.0 foretages uden nogen form for opdateringer til løsningen. En beslutning der er truffet af hensyn til de vigtige data som BBR rummer.

Styregruppen for BBR har derfor besluttet at BBR 2.0 releasen ikke indeholder ny funktionalitet, men udelukkende justeres til kommunikationsmønstrene i grunddataprogrammet og de nyudviklede registre som BBR skal interagere med. En beslutning som skat sikre stabilitet i overgangen til BBR 2.0.

Vi har vurderet, at forsigtighed er ganske afgørende, når BBR skal kobles på Datafordeleren. Med en opkobling uden yderligere opdateringer skal BBR for det første beskytte egne data, men også minimere risikoen for at sende forkerte data / hændelser til de andre registre i Grunddataprogrammet.

Samme udseende – nye sammenhænge

Idriftsættelsen af BBR 1.8 har fungeret som en interim-løsning, så kommunale brugere kunne få glæde af de moderniseringer, der allerede var designet til brugergrænsefladen af BBR 2.0 – mens tredjepartsleverandører kunne nyde godt af opdaterede snitflader og forbedret datakvalitet.

Samtidig blev den nye datamodel for Grunddataprogrammet implementeret, hvorfor brugerne af BBR allerede er godt bekendt med blandt andet ”Hændelser” og ”BPFG”.

Når BBR 2.0 idriftsættes, er det derfor i bund og grund den samme løsning, som de kommunale brugere efterhånden kender rigtig godt. Den væsentligste ændring bliver, at nogle af de funktioner, som har ”ligget i dvale” i BBR 1.8-versionerne pludselig aktiveres.

Så selvom BBR vil ligne sig selv efter skiftet til BBR 2.0, vil koblingen imellem de mange registre i Grunddataprogrammet betyde, at systemet opfører sig lidt anderledes end tidligere.

De daglige brugere af BBR vil blive orienteret om, hvordan de nye sammenhænge påvirker konkrete arbejdsgange, og hvordan det håndteres i systemet, efterhånden som opdateringen nærmer sig, ligesom brugervejledningen naturligvis opdateres i forbindelse med skiftet til BBR 2.0.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407