Nyt fra BBR - april 2017

Nyheder fra BBR om lukning i pinsen, fjernprintaftaler og kommunale netværksmøder

BBR lukker ned i pinsen

Som du måske allerede ved, sættes en ny udgave af BBR i drift den 6. juni. Op til idriftsættelsen vil det ikke være muligt at logge på- eller arbejde i den kørende BBR løsning. Login på BBR lukkes ned fra den 1. juni kl. 17.00 til den 6. juni kl. 6.00 – hvor BBR 1.8 sættes i drift.

Kommunerne skal ikke løse nogle opgaver i den periode, hvor konverteringen finder sted. Der er til gengæld en række organisatoriske og tekniske opgaver, som skal løses inden lukningen af BBR 1. juni. Disse opgaver sendes ud til de ansvarlige for implementeringen af BBR 1.8 i alle landets 98 kommuner via opgaveværktøjet KIGO. De interesserede, som ikke har adgang til KIGO, kan finde et overblik over opgaverne på det dertil indrettede dokumentbibliotek.

Der er allerede sendt en række opgaver, og vi er glade for at se, at størstedelen af kommunerne allerede er i fuld gang med opgaveløsningen. Der vil også være et mindre antal opgaver, som skal løses umiddelbart efter idriftsættelsen af BBR 1.8 den 6. juni.

BBR 1.8 fører an

Med idriftsættelsen af BBR 1.8 den 6. juni, bliver registeret det første af KOMBITs systemer, som kobles på fjernprint via Serviceplatformen.

Med denne løsning automatiseres flere af de arbejdsgange, som tidligere enten skulle varetages i kommunen eller har ligget som en opgave hos fjernprintsleverandørerne.

Det anslås, at kommunerne med den nye fjernprintløsning også kan se frem til fornuftige besparelser.

Læs mere om besparelserne ved fjernprint via Serviceplatformen her

Læs spørgsmål og svar om fjernprint via serviceplatformen her

Bruger du BBR data?

BBR er et centralt register, som leverer informationer, der benyttes af en lang række andre systemer. For at andre systemer skal kunne hente og anvende data fra BBR, er det vigtigt, at de er indstillet korrekt, så de kan tale sammen med BBR.

Med idriftsættelsen af BBR 1.8 følger et væsentligt skifte i den måde registeret udstiller data på. Et skifte, som vil kræve tilretninger i de systemer som fortsat skal trække på data fra BBR.

Holdet bag BBR har derfor oprettet en side til de systemleverandører, som udvikler og ejer systemer, der benytter data fra BBR. Såfremt du udvikler på et sådan system eller måske bare benytter et system, som anvender data fra BBR, vil vi gerne henlede din opmærksomhed på nedenstående side.

BBR for leverandører

Kommunale netværksmøder om BBR 1.8

I forbindelse med implementeringen af BBR 1.8, har KOMBIT valgt at arrangere to netværksmøder for kommunerne. Det ene møde afholdes i Glostrup den 2. maj mens det andet afholdes i Horsens den 3. maj.

Møderne skal være med til at sikre, at kommunerne får den nødvendige viden op til idriftsættelsen af BBR 1.8 på både ledelsesniveau og brugerniveau. Alt sammen med henblik på at sikre fundamentet for en succesfuld implementering af BBR 1.8.

Programmet er derfor også planlagt efter, at hver enkelt kommune stiller med en deltager på ledelsesniveau og en deltager på brugerniveau. Nærmere bestemt leder/projektleder indenfor BBR-området, som har tæt forbindelse til implementeringen af BBR 1.8 i sin kommune og en af de kommunale BBR superbrugere.

Udover information og oplæg omkring BBR 1.8, er det også hensigten, at der skabes rum for netværksdannelse og tværkommunal sparring indenfor BBR-området.

Der er tale om to dage med identiske programmer, så deltagerne fra den enkelte kommune kan vælge, hvilken dag der passer dem bedst i forhold til geografi såvel som tidspunkt.

Det er gratis for kommunerne at deltage, og tilmeldingen varetages igennem de kommunale projektledere for implementeringen af BBR 1.8.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490