Nye versioner af Støttesystemerne tilgængelige i produktionsmiljøet

Støttesystemerne Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks opdateres og gøres tilgængelige i produktionsmiljøet.

Tirsdag den 28. november 2017 opdateres Støttesystemernes produktionsmiljø med nye versioner af Støttesystemerne Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks, ligesom der idriftsættes et nyt og styrket driftsmiljø til Støttesystemerne.

De vigtigste nyheder med opdateringen:

  1. Generel forbedret performance i alle Støttesystemer
  2. Brugergrænseflader til Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks
  3. Der er ikke ændringer til snitfladeversioner eller end-points

Releasen indeholder bagudkompatible opdateringer til Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks. Data i Støttesystemerne migreres til det nye miljø med undtagelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks.

Releasen indeholder følgende opdateringer:

  • Bruger adgangsstyring på alle fire systemer via Context Handleren
  • Brugergrænseflade på Klassifikation med mulighed for at oprette og redigere klassifikationer, facetter og klasser, samt importere og eksportere klasser i excel-format
  • Brugergrænseflade på Organisation med mulighed for at oprette og redigere den administrative organisation, medarbejdere, udbetalende enheder og henvendelsessteder, samt importere og eksportere samme data i excel-format
  • Brugergrænseflade på Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks med mulighed for at igangsætte job til eksport, import, opdatering og sletning af store datamængder via filer i XML-format på Serviceplatformens SFTP server
  • Nyt underliggende og bedre ydende databasesystem for Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks (skift fra MariaDB til MongoDB)
  • I forbindelse med optimering af Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks er der sket en reduktion i de felter, hvori der kan benyttes fritekstsøgning og/eller intervalsøgning. Se nærmere beskrivelse i Snitfladebeskrivelserne for Fremsøg Sag og Dokument samt Fremsøg Ydelse. Anvendere, som eventuelt har kodet anvendelse af fritekstsøgning og/eller interval søgning på et eller flere af disse felter, skal ændre deres kald så dette ikke længere anvendes.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418