Nye SAPA-netværk for interesserede kommuner

KOMBIT åbner nu to SAPA-netværk op for interesserede kommuner, som fremover kan mødes for at vidensdele om implementeringen af SAPA-projektet.

For halvandet år siden igangsatte SAPA-projektet to regionale netværk for interesserede kommuner. De to netværk drives af kommunerne, som mødes for at dele erfaringer, sparre og samarbejde omkring implementeringen af SAPA-projektet og alle de konkrete aktiviteter og opgaver, der ligger for kommunerne nu og på sigt.

Vi etablerer nu to nye netværk for kommuner i hhv. Østdanmark og Vestdanmark. De nye netværk skal supplere de to etablerede netværk, der begge har mange faste deltagere.

En række kommuner har allerede vist interesse, men der er plads til flere. Målgruppen er fortrinsvis SAPA-projektledere og øvrige kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med SAPA.

Praktisk om tilmelding og afvikling af møderne

Opstartsmøderne bliver faciliteret af netværksekspert Tore Wanscher. Tore leverer en model for afvikling af de kommende møder i netværkene. KOMBIT deltager ikke i netværkene, og efter opstartsmøderne er det jer i kommunerne, der skal drive de nye netværk.

I øst finder første møde sted d. 20. maj kl. 09.00 – 12.00 (inkl. frokost).

I vest finder første møde sted d. 21. maj kl. 09.00 – 12.00 (inkl. frokost).

Hvis du er interesseret i at deltage i et af netværkene, skal du sende en mail til sapa@kombit.dk med emnefeltet ”Tilmelding til netværk”. I mailen bedes du skrive dit navn, kommune, titel og mobilnummer. Tilmeldingsfrist er onsdag d. 6. maj.

Du får efterfølgende en invitation til første møde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sapa@kombit.dk.