Nye releases af BBR og DAR

For sidste gang inden lanceringen af BBR 2.0 og DAR 1.0 er der nu sendt nye versioner i luften.

Den 8. september lancerede KOMBIT og KMD nye releases af BBR og DAR. De nye releases - BBR version 1.7.1 og DAR version 0.9.1 - indeholder en række forbedringer i forhold til de versioner BBR 1.7 og DAR 0.9, som blev sendt i luften i april måned.  Forbedringerne er blevet udvalgt i samarbejde med kommunale repræsentanter.

I samarbejde med SKAT, som nu har overtaget ansvaret for BBR, har KOMBIT besluttet, at der ikke vil blive videreudviklet yderligere på BBR og DAR, før BBR 2.0 og DAR 1.0 går i luften i år 2017. Det sker for at kunne fokusere fuldt ud på de nye løsninger og ikke bruge ressourcer på noget, som bliver udfaset, når de nye versioner går i luften. Hvis lovændringer og krav gør det nødvendigt, vil dette dog naturligvis blive indarbejdet i de eksisterende løsninger.

Kontrakter indgået med Netcompany

I løbet af sommeren 2015 har KOMBIT indgået kontrakt med Netcompany om drift, udvikling og videreudvikling af henholdsvis BBR 2.0 og DAR 1.0. Det skete på baggrund af to separate udbud, som Netcompany altså vandt.

På BBR er afklaringsfasen nu godt i gang og på DAR går den i gang til september. Som led i udviklingsforløbet vil der blive afholdt en lang række workshops med kommunal deltagelse, hvor der vil blive arbejdet med emner som design, brugergrænseflade og funktionaliteter.

Reviderede datoer for idriftsættelse

Som følge af en ny revideret tidsplan for Grunddataprogrammet som helhed er datoerne for, hvornår de nye løsninger går i luften blevet ændret, så BBR 2.0 nu bliver lanceret den 20. marts 2017 og DAR 1.0 den 1. januar 2017. 

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490