Ny strategigruppe skal bidrage til videreudviklingen af Byg og Miljø

Byg og Miljø har nedsat en strategigruppe, bestående af medlemmer fra kommunernes teknik- og miljøforvaltninger, som skal sikre den strategiske retning og faglige udvikling af løsningen.

Strategigruppen for Byg og Miljø er fagligt forankret og skal brolægge den vej, som kommunerne ønsker, at Byg og Miljø skal følge. Samtidig skal gruppen sikre, at den strategiske retning understøttes af den faglige udvikling i løsningen.

Medlemmerne af gruppen er udpeget af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og 6-by-samarbejdet, ligesom KL og KOMBIT hver især stiller med én repræsentant. Se medlemmerne af strategigruppen her. 

Arbejdsgrundlag og indsatsområder

Den 28. marts afholdt KOMBIT og KL sammen med medlemmerne af den nye strategigruppe et konstituerende møde. Her blev gruppens arbejdsgrundlag, arbejdsform og indsatsområder gennemgået.

Medlemmerne af strategigruppen har i fællesskab udpeget de områder, der skal arbejdes med, ligesom ansvaret for de enkelte indsatsområder er fordelt på arbejdsgrupper bestående af gruppens medlemmer. Disse arbejdsgrupper forventes at inddrage andre kommuner, ansøgere/borgere, rådgivere/entreprenører i analyseprocessen, for derefter at fremlægge deres resultater på ét af gruppens kommende møder. Arbejdet skal danne grundlag for stillingtagen til videreudviklingen af Byg og Miljø.

Fokus på ansøgerne

Det er strategigruppens erklærede mål, at fokus for videreudviklingen hele tiden skal være rettet mod ansøgernes behov. Både praktiske og tekniske beslutninger skal derfor anskues og argumenteres fra ansøgernes perspektiv.

Brugeroplevelse, dialog og automatisering

Efter en gennemgang af tilbagevendende og aktuelle tematikker, blev gruppens medlemmer enige om, at fokus i første ombæring skulle rettes mod fire områder:

  • Brugeroplevelsen på den nuværende løsning
  • Omlægning af løsning herunder brugeroplevelse
  • Forhåndsdialog - behov og muligheder
  • Potentialer for yderligere automatisering i løsningen

Gruppen forventes som udgangspunkt at mødes tre til fire gange om året hos KOMBIT. Næste møde er planlagt til august, hvor der i første omgang arbejdes videre med ovenstående indsatsområder.