Ny opdatering af Vilkår for integration til Støttesystemerne

KOMBIT offentliggør en opdateret udgave af Vejledning og Vilkår for integration til de fælleskommunale Støttesystemer.

På baggrund af de indkomne kommentarer med frist d. 4. oktober har KOMBIT nu opdateret Vejledningen og Vilkårene for integration til alle Støttesystemerne endnu en gang.

Vejledningen til kommunerne samt Vilkår for integration til Støttesystemerne blev offentliggjort første gang d. 6. maj 2013. Støttesystemernes integrationsmodel blev ændret hen over sommeren 2013, hvorefter vejledning og Vilkår blev offentliggjort d. 18. september.
Nu udgives de i version 1.2 efter opdatering på baggrund af modtagelse af høringssvar.

Se de opdaterede vilkår her og start med at læse Introduktionen til Vilkår for integration til Støttesystemerne for at få et overblik over hvilke dokumenter mappen indeholder. Find kommunernes udbudsvejledning her.

Vejledning til kommunerne

Vejledningen henvender sig primært til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. Vejledningen giver et forslag til, hvordan støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbud. Kommunerne skal stille kravene i deres kravmateriale til leverandører af kommende it-løsninger, hvis løsningerne skal understøttes af de fælleskommunale støttesystemer - og dermed være med til at sikre det forestående monopolbrud.

Vilkårene til leverandører består af beskrivelser af de enkelte støttesystemer samt information om den tekniske løsning og hvordan der integreres hertil.

Hvem skal interesse sig for Vilkår for Støttesystemerne?

Kommuner og leverandører, der har it-løsninger, som skal etablere en snitflade til de fælleskommunale Støttesystemer. Det kan fx dreje sig om sagsbærende systemer, der skal opdatere indekserne, kommunale AD-løsninger, der skal opdatere Organisation, og it-løsninger, der skal anvende beskedfordeler til at distribuere hændelser til andre it-løsninger, mv. Læs mere om Støttesystemerne her.

Kommunerne skal interessere sig i forhold til at stille krav i it-udbud. Leverandørerne skal interessere sig i forhold til at tilpasse deres it-løsninger.

Vilkårene vil således også finde anvendelse i de fælleskommunale udbud, der eksekveres i regi af programmet for monopolbrud. Det drejer sig indtil videre om udbud af to fagløsninger (KY og KSD), en overbliks- og advisløsning (SAPA) samt en række fælles støttesystemer (STS). Udviklingen af de forskellige løsninger vil foregå parallelt, og KOMBIT har i kontrakterne fastlagt rammer for, hvordan denne parallelle udvikling kan styres på tværs af de involverede udviklingsleverandører.
Vilkårene for brug af støttesystemer spiller en central rolle, da de fryses før udbudsstart og kan lægges til grund for leverandørernes udvikling af snitflader.