Ny kommunal følgegruppe på Byg og Miljø

Byg og Miljø er gået ind i udviklingsfasen og får i den forbindelse hjælp fra en ny følgegruppe.

Byg og Miljø er nu gået ind i udviklingsfasen. I den forbindelse har der været behov for at nedsætte en ny følgegruppe med færre medlemmer end den tidligere kommunale referencegruppe, der havde deltagelse fra 19 kommuner.

Aktiv sparringspartner

Den nye følgegruppe skal bistå projektet i udviklingsfasen og vil deltage på en række arbejdsmøder og workshops hos Schultz. Følgegruppen vil være en aktiv sparringspartner i udviklingsprocessen og vil have sagt god for alle delleverancer, før de evalueres af slutbrugerne.

I nedsættelsen af følgegruppe har vi lagt vægt på at fastholde de erfaringer, der er opnået i forbindelse med det kravspecificerende arbejde. Derudover vil andre kommuner og Kulturstyrelsen blive involveret i arbejdet.

Deltagere:

Følgegruppen består af følgende personer:

Byggesagsområdet:

  • Ann-Cathrin Samsøe Ingor, Rudersdal Kommune
  • Christian Damm, Vejen Kommune
  • Gunnar Hagstrøm, Roskilde Kommune
  • Morten Bøgedal, Københavns Kommune
  • Søren Suhr-Virranniemi, Gladsaxe Kommune
  • Thomas Jørgensen, Hjørring Kommune

Natur- og miljøområdet:

  • Jette Vindum, Vejle Kommune
  • Signe Panum Bøttzau, Horsens Kommune

Området fredede bygninger:

  • Kristine Hoff Meyer, Kulturstyrelsen
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3334 9418