Ny idriftsættelsesdato for Ydelsesrefusion

KL, STAR og KOMBIT har udskudt idriftsættelsen af Ydelsesrefusion til den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har sat bekendtgørelsen om Ydelsesrefusion i høring, og vi afventer nu, at høringen afsluttes samt otte prioriterede ændringer tilrettes i systemet og resultaterne valideres. Et eksempel på prioriterede ændringer er G-dage, hvor Ydelsesrefusion benytter ”halve dage”, mens STAR benytter ”timer” til beregningerne.

Ydelsesrefusion forventes i drift med virkning fra 1. januar 2020

Høring, tilretninger og valideringer mellem Ydelsesrefusion og den nuværende interimsløsning fra STAR er planlagt, så Ydelsesrefusion kan gå i drift med virkning fra den 1. januar 2020. Idriftsættelsen den 1. januar betyder, at Ydelsesrefusion ikke skal genberegne data for 2019, men kan starte op på januardata fra 2020, der vil være tilgængelige for kommunerne den 15. februar. Idriftsættelsen er betinget af, at der ikke ændres grundlæggende i de planlagte tilretninger og valideringskriterier.

Den tidligere udmeldte dato (1. juli) for indberetning af løntilskud til Ydelsesrefusion er ikke længere gældende pga. den nye idriftsættelsesdato. Datoen for indberetning af løntilskud via eIndkomst følger datoen for idriftsættelse.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
2270 9958