Ny FAQ om KMD Sag EDH klar til kommunerne

Kommuner med KMD Sag EDH kan i en ny FAQ få svar på en række spørgsmål om, hvordan man som KMD Sag EDH-kommune skal forholde sig ved overgangen fra KMD Sag til SAPA.

En række kommuner, KOMBIT og KMD har i fællesskab udarbejdet en ny FAQ med oversigt over spørgsmål og tilhørende svar om KMD Sag EDH. Her kan man bl.a. få svar på en række spørgsmål om fremtiden for kommuner med KMD Sag EDH og aspekter om fx økonomi, oprydning og arkivering.

Arbejdet er gennemført, fordi ca. halvdelen af landets kommuner helt eller delvist benytter KMD Sag EDH til dokumenthåndtering, og har mange spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig, når man i fremtiden skal overgå fra KMD Sag til SAPA. De spørgsmål tager FAQ’en fat på.

Tak til bidragyderne

KOMBIT og KMD takker Esbjerg, Favrskov, Kerteminde, Odder, Roskilde og Aalborg for deres bidrag til arbejdet.

FAQ'en er som altid tilgængelig i SAPAs samlede FAQ, ligesom man kan downloade den i en PDF-version.

Eventuelle kommentarer og uddybende spørgsmål kan som altid sendes til sapa@kombit.dk, ligesom man kan sende forslag til nye spørgsmål til FAQen til sapa@kombit.dk

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428