Ny betalingsoversigt for snitflader til monopolbruddet

KOMBIT har opdateret oversigten over kommunernes betaling for snitflader til monopolbruddet.

KMD og KOMBIT har indgået en aftale om ØiR snitflader til KMD OPUS, og KOMBIT har i den forbindelse opdateret den samlede oversigt over kommunernes betaling for snitflader til monopolbruddet. Oversigten inkluderer nu betalinger for økonomisnitflader til KMD OPUS, ligesom betalingen for snitflader til EG Indsigt er justeret.

To versioner af ØiR snitflader

Betalingsoversigten opererer med to versioner af ØiR snitfladerne. Version 2 inkluderer den debitor- og finansfunktionalitet, der er nødvendig for anvendersystemerne Ydelsesrefusion og KSD, mens Version 3 yderligere inkluderer den avancerede debitorstyring, der er nødvendig for systemerne E&E og KY.

Opdelingen i to selvstændige versioner er foretaget for at sikre fremdrift i udviklingen af økonomisnitfladerne og for at sikre, at snitfladerne kan være klar til idriftsættelsen af de første anvendersystemer, Ydelsesrefusion og KY. Version 2 og 3 afregnes særskilt, efterhånden som de idriftsættes.

Det samlede overblik over betalinger for snitflader til monopolbruddet kan hentes på KOMBITs hjemmeside. Adgang til siden kræver et login, der er tidligere er fremsendt til kommunernes programledere for monopolbruddet. "KMD Opus"-kommuner har desuden modtaget et brev, der nærmere beskriver afregningen for økonomisnitflader i KMD OPUS.