Nu kan man søge om bygge- og miljøtilladelser online

Borgere og virksomheder kan nu søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter på nettet gennem kommunernes nye selvbetjenings- løsning, Byg og Miljø, som netop er gået i luften.

I dag lancerer en lang række af landets kommuner selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, der gør det muligt for borgere og virksomheder at ansøge om tilladelse til bygge- eller miljøprojekter online.

KOMBIT står bag den nye løsning, der har Schultz som leverandør.

I alt 97 kommuner har indkøbt Byg og Miljø, hvoraf de fleste går i luften med løsningen i dag, og de resterende følger trop i løbet af 2014.

Byg og Miljø dækker alle typer af byggesager og syv typer af miljøsager.

Se løsningen på www.bygogmiljø.dk

Bedre og enklere ansøgningsforløb

Byg og Miljø skal gøre sagsbehandling af bygge- og miljøsager bedre, hurtigere og mere ensartet på tværs af landets kommuner - og ikke mindst gøre det mere enkelt at søge om tilladelse.

Som ansøger bliver man guidet igennem forløbet og får overblik over den dokumentation, man skal udfylde i netop ens specifikke bygge- eller miljøprojekt for at få tilladelsen i hus. Efterfølgende kan man løbende holde øje med, hvor langt kommunen er i behandlingen af ens sag, ligesom man kan få tilsendt en sms eller mail, når der er udvikling i sagen.

For kommunen betyder Byg og Miljø bl.a., at de vil modtage ansøgningerne digitalt med den rette dokumentation fra begyndelsen og dermed spare tid på indhentning afsupplerende oplysninger.

Løsningen indeholder desuden en avanceret kortfunktion, hvor det er muligt at se gældende lokalplaner, fredning eller forurening på en given grund og på den måde få et billede af, hvilke muligheder der er for at bygge nyt, bygge til eller bygge om.

Læs mere om Byg og Miljø her.
 

Kontakt

Projektchef
3334 9414