Netværksmøder for KY afholdt

Den 27. og 28. september mødtes ydelseschefer og KY-projektledere til netværksmøder om forberedelsen til implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem.

90 kommuner har de seneste to dage deltaget på netværksmøder for projekt KY – Kommunernes Ydelsessystem – i Aarhus og København. Det var første gang i en længere periode, at vi samlede kommunerne og første gang, leverandøren af KY, EG, var vært ved netværksmøderne.

Vi var bl.a. rundt om emner som uddannelseskoncept, implementeringsmodel, gevinstrealisering, kommunecases og konvertering, og dagene bød også på en demo af den foreløbige version af KY. Alle oplæg tog udgangspunkt i implementeringshåndbogen for KY, som netop er blevet publiceret.

Alle præsentationer samt skærmbilleder fra løsningen kan ses her. Se implementeringshåndbogen samt vejledninger til arbejdet med procesoptimering og gevinstrealisering samt forandringsledelse i KY’s dokumentbibliotek her.

Tak for den engagerede deltagelse fra alle kommuner, der deltog. Vi ser frem til at gense jer snart, når vi i løbet af efteråret mødes til en række workshops, hvor vi stiller skarpt på kommunernes arbejde med gevinstrealisering. Disse workshops er målrettet ydelseschefer og projektledere, som i løbet af efteråret vil blive inviteret til workshoppene.