Netværksmøder for KSD udskydes

De planlagte netværksmøder for Kommunernes Sygedagpengesystem er blevet udskudt. En ny dato for møderne bliver meldt ud på et senere tidspunkt.

KMD og KOMBIT har besluttet at udskyde de planlagte netværksmøder den 4., 5. og 7. oktober 2016. Formålet med netværksmøderne er at støtte kommunerne i de aktiviteter og opgaver, der er timet i forhold til udrulningen af Kommunernes Sygedagpengesystem.

KOMBIT orienterede landets kommunaldirektører i et brev den 7. september 2016 om, at vi afventer KMD’s delleverancer for Støttesystemerne (STS), som den videre planlægning af KSD’s udrulning er afhængig af. Først når vi har delleverancerne på STS, kan vi påbegynde en replanlægning af kommunernes udrulningsplan. Herefter kan vi melde nye datoer for netværksmøderne ud.

KOMBIT og KMD vil forud for de næste netværksmøder udsende en opdateret version af KSD-implementeringshåndbogen, der danner rammerne for netværksmøderne.

I mellemtiden vil der være en KIGO-opgave vedr. oprydning i sager i KMD Dagpenge, der kan igangsættes i kommunerne, og som er uafhængig af kommunens ibrugtagningstidspunkt. Denne opgave forventer KMD at kunne melde ud til kommunerne inden udgangen af september måned.

 

Kontakt

Chef for Implementering
3334 9472