NemRefusion offentliggøre udkast til udbudsmateriale

KOMBIT har siden foråret 2020 arbejdet på udbudsmaterialet til den nye løsning til NemRefusion.

Den nuværende løsning er fra 2010 og baseret på ældre teknologi, hvilket gør den svær at overdrage til en ny leverandør. Derfor er det besluttet, at der skal udvikles et helt nyt og tidssvarende NemRefusion, som efter planen skal tages i brug i efteråret 2022.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation, hvor den udbudte kontrakt er en udgave af KOMBITs standard‐udviklingsaftale tilpasset et agilt projekt. Driftsopgaven indgår som bilag til denne kontrakt i en udgave, der svarer til KOMBITs standard driftskontrakt.

Udbudsmaterialet
Den foreløbige kravsspecifikation og andet relevant udbudsmateriale er gjort tilgængeligt, så potentielle leverandører og kommunerne har mulighed at se materialet. Materialet foreligger i udkast og justeres løbende, og det understreges, at der er endnu ikke fortaget korrektur af indholdet.

Eventuelle kommentar til materialet sendes til nemrefusion@kombit.dk 

Læs mere om udbuddet:

  • Præsentation: Den 13. august blev afholdt informationsmøde for interesserede leverandører om udbud af udvikling og drift af en ny NemRefusion løsning. Præsentation fra mødet kan ses her
  • FAQ: Efterfølgende har en række leverandører deltaget i tekniske dialogmøder i form af 1:1 møder med KOMBIT. Et sammendrag af spørgsmål/svar fra disse møder fremgår af dette dokument
  • Artikel: Du kan også læse indbydelsen til informationsmødet her

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410