NemRefusion er nu i genudbud

NemRefusion er per dags dato gået i udbud og leverandører kan anmode om prækvalifikation inden d. 5. marts 2014.

På kommunernes vegne har KOMBIT per dags dato genudbudt en kontrakt om drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse af NemRefusion. Som tidligere annonceret foregår udbuddet som prækvalifikation og deadline for anmodning om prækvalifikation er d. 5. marts 2014 kl. 12.00.

Som ved alle udbud fra KOMBIT er udbudsmaterialet indrykket i EU-supply, og interesserede leverandører kan således finde udbudsbekendtgørelsen i EU-supply. Alle spørgsmål til udbudsmaterialet fra leverandører skal desuden ske via EU-supply.

Om NemRefusion

NemRefusion er en løsning til håndtering af obligatorisk digital anmeldelse af:

  • Fravær ifm. sygdom eller barsel
  • Anmodning om refusion for virksomheder, selvstændige og a-kasser
  • Løntilskud og fleksjob (denne del bliver først obligatorisk i 2014)

Om genudbuddet

I forbindelse med genudbuddet vil der blive udbudt en 1:1 løsning. Under udbuddet vil følgende blive lagt til grund:

  • Projektet genudbydes samlet, hvilket omfatter både drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse
  • Den eksisterende løsning kopieres. Dette er for ordregiver den bedste løsning, da systemets brugere har et velfungerede system, der kun er få år gammelt, og som har været tidskrævende at lære at kende
  • Genudbuddet vil indeholde en option om udvikling af en selvbetjeningsløsning for borgerne

Der skal desuden gennemføres en række videreudviklingsopgaver i form af lovtilretninger samt en mere brugervenlig grænseflade, der kan mindske antallet af henvendelser til brugersupport samt omfanget af det almindelige vedligehold.

For mere information og genudbuddet kan du kontakte Brian Jørgensen på BEJ@kombit.dk.