Mini-høring af regelkortlægning på Sygedagpengeområdet

Sygedagpengeprojektet har kortlagt og beskrevet reglerne på sygedagpengeområdet og sender nu materialet i kommunal høring.
Mini-høring af regelkortlægning på Sygedagpengeområdet
Mini-høring af regelkortlægning på Sygedagpengeområdet

Sygedagpengeprojektet har kortlagt og beskrevet reglerne på sygedagpengeområdet. Formålet med kortlægningsarbejdet er at dokumentere de eksisterende regler og beslutninger som input til udbudsmaterialet og lette den efterfølgende vedligeholdelse af sygedagpengereglerne.

Kortlægningen og beskrivelserne er foretaget af Helle Torp Eklund fra konsulentfirmaet Strand & Donslund i samarbejde med konsulent Thorkild Schwartz. Resultaterne er løbende reviewet af chefkonsulent Mette Schwebs fra KOMBIT. Materialet er desuden kvalitetssikret af medlemmer fra projektets reference- og arbejdsgruppe.

Arbejdet med kortlægningen blev præsenteret for ydelseschefer m.fl. til netværksmøder om Sygedagpengeprojektet og Kommunernes Ydelsessystem den 14. og 15. maj 2013. I præsentationen blev der - med udgangspunkt i de kortlagte "regelfamilier" og beslutningsdiagrammer – beskrevet to eksempler på fuldautomatiske processer: Automatisk sagsbehandling af anmeldelse og automatisk sagsbehandling af gentagen refusion. 

Kommunal mini-høring frem til 31. maj

KOMBIT opfordrer kommunerne til at se selve kortlægningen igennem i perioden frem til 31. maj 2013. Finder I fejl i materialet, eller har I spørgsmål eller kommentarer, er de meget velkomne og kan sendes til Tinne Stens Nikolajsen på tni@kombit.dk.

Materialet

Kortlægningsmaterialet består af to elementer:

  • beslutningsmodeller, som er diagrammer, der grafisk viser hierarkiet af de regelfamilier, der indgår i en beslutning
  • regelfamilier, der er tabeller, der definerer reglerne i detaljer.

Udgangspunktet for arbejdet har været:

  • Sygedagpengeloven
  • Sygedagpengebekendtgørelsen
  • Sygedagpengevejledningen
  • Principafgørelser

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at da der løbende kommer lovændringer samt nye principafgørelser, er de kortlagte regler ikke de endelige regler, der vil indgå i projektets kravspecifikationsmateriale.

Ovenstående materialer indeholder også regler for kommunens opfølgningsarbejde, som foregår i jobcentrene. Disse regler administreres af jobcentrene og er ikke kortlagt og beskrevet.

Ud over beslutningsmodellerne er beregningsreglerne beskrevet og gengivet med eksempler.

KOMBIT ønsker god fornøjelse med læsningen.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projekt Controller
3268 0405