Materialer fra leverandørmøde om BBR & DAR

Den 2. september afholdt DAR/BBR leverandørmøde, hvor vi informerede om de kommende udbud.

I forbindelse med det forestående udbud af DAR (Dansk AdresseRegister) og genudbud af BBR 2.0 inviterede KOMBIT den 2. september alle potentielle leverandører til informationsmøde.

Mødet foregik i en god og konstruktiv stemning, og der blevet stillet mange gode spørgsmål fra leverandørernes side. Spørgsmålene og de svar, der blev givet, kan du læse i referatet, som du finder nederst på denne side.

Til stede på mødet var repræsentanter fra:

 • Accenture
 • Atkins A/S
 • CGI
 • CSC Danmark A/S
 • d60
 • EG
 • Formpipe
 • IBM
 • KMD
 • Netcompany
 • NNIT
 • SAS Institute
 • Schultz