Leverandørstyring og tilslutningsstøtte til kommunernes ibrugtagning af NgDP

Postkomponenten på den fælleskommunale infrastruktur bliver kommunernes nye NgDP-broker.

Den fælleskommunale Postkomponent, som er en del af den fælleskommunale infrastruktur, bliver kommunernes oplagte integration til Digitaliseringsstyrelsens nye postløsning, Næste generation Digital Post (NgDP).

Det er konklusionen, efter KOMBIT i december 2020 sendte en tilslutningsaftale afsted til kommunerne, som der nu er sikret opbakning til.

“Det er rigtig glædeligt, at vi har fået tilslutning fra stort set alle kommuner. Det er et stærkt signal om, at kommunerne kan se gevinsten ved at benytte den fælleskommunale infrastruktur som en fælles kommunal broker”, fortæller forretningsudvikler på projektet, chefkonsulent Jan Kjellerup.

Hvad sker der nu?

Tilslutningsaftalen rummer flere elementer:

  • Kortlægning af leverandørernes status og kommunikerer leverandørernes planer til kommunerne.
  • Afholdelse af webinarer og kommunikation til leverandørerne om muligheder i infrastrukturen.
  • Udvikling af en særlig ”tilslutningspakke” – så det bliver så let som muligt at skifte til postintegrationerne på infrastrukturen.
  • Forhandling af fælles rammeaftaler for tilslutning til infrastrukturen.

Planen er, at KOMBIT i løbet af marts og april foretager leverandørdialog og -kortlægning og at vi frem til sommerferien forhandler de endelige betingelser for fagsystemernes omlægning til infrastrukturens postintegrationer gennem fælles rammeaftaler.

Prioriteringsarbejde i gang

Med tilslutningsaftalen i hus, vil KOMBIT i den kommende tid påbegynde en række koordineringsopgaver, som skal sikre, at kommunale fagsystemsleverandører kobler løsningerne til Fælleskommunal Postkomponents nye integrationer, SF1601 og SF1606. Dette vil ske gennem et særligt tilrettelagt støtteforløb.

I forhold til den videre planlægning af projektet og tilrettelæggelsen af støtteforløbet har KOMBIT bedt kommunerne om at melde ind, hvilke kommunale leverandører og systemer, de planlægger at omlægge til NgDP. Formålet er at danne et overblik over hvilke leverandører, KOMBIT skal indgå i en dialog med.

Lige nu er vi i samarbejde med den kommunale NgDP-arbejdsgruppe i gang med at gennemgå listen over indmeldte leverandører og systemer, med henblik på at udpege og prioritere hvilke leverandører, der kunne have gavn af at deltage i det særlige støtteforløb”, forklarer Jan Kjellerup.

Udvælgelsesprocessen tager afsæt i de fagsystemer, som bliver anvendt af flest kommuner, og som flest ønsker omlagt til de fælleskommunale postintegrationer, så værdien fordeles ud på så mange kommuner som muligt.

Hvis din kommune endnu ikke har svaret på KOMBITs spørgeskema i forbindelse med kortlægningen af hvilke kommunale fagsystemer, der skal omlægges til NgDP, så hører vi meget gerne fra dig, da dit input er et vigtigt element i prioriteringsarbejdet.

Spørgeskemaet er sendt til din kommunes NgDP-kontaktperson og kan returneres til ngdp@kombit.dk. Indsend gerne et øjebliksbillede, hvis I ikke er klar endnu.

Hvad er status på integrationerne?

Den fælleskommunale Postkomponent, som i dag består af integrationen SF1600, udvides med to nye integrationer, 'SF1601 Afsend post' og 'SF1606 Modtag post'.

Den tekniske specificering af integrationerne er langt hen ad vejen på plads, men det forventes dog, at der stadig kan komme mindre justeringer og ændringer qua enkelte udeståender hos Digitaliseringsstyrelsen.

De to nye integrationer kommer til at understøtte det nye MeMo format (MeddelelsesModel), som senest fra efteråret 2023 bliver et krav at benytte som afsender af digital post. SF1601 og SF1606 kommer således ikke til at understøtte formaterne DP1 og DP2, som SF1600 gør i dag. Sidstnævnte omlægges af KOMBIT så den i en overgangsperiode på 2 år kan kommunikere med den midlertidige transitionskomponent, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed. Læs mere i vores FAQ om NgDP.

Hvordan ser tidsplanen ud for integrationerne?

I slutningen af januar meldte Digitaliseringsstyrelsen ud, at tidsplanen for ibrugtagningen af Næste generation Digital Post udskydes med fire måneder til 30. november 2021.

Den nye tidsplan er for KOMBITs vedkommende kærkommen, da den giver bedre tid til at onboarde de mange kommunale fagsystemsleverandører, som kommunerne har hjulpet med at udpege.

Integrationerne forventes klar til test i starten af september. Alle tre integrationer vil være at finde i Digitaliseringskataloget, så snart de foreligger i deres endelige version.

De første, foreløbige, integrationsbeskrivelser for alle tre integrationer, blev sendt ud i midten af februar til kommunernes NgDP-kontaktpersoner og version 0.9 forventes udsendt til samme målgruppe i maj 2021.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
6194 4040