Leverandørmøde om Nyt bibliotekssystem afholdt

KOMBIT har afholdt et velbesøgt leverandørmøde vedr. kommende udbud af Nyt fælles bibliotekssystem

Mandag den 19. november afholdt projektet leverandørmøde med leverandører, der kan være interesserede i at byde i forbindelse med en eventuelt udbud af det nye system. Der deltog repræsentanter fra 9 firmaer. På mødet blev der orienteret om baggrund og scope for fællesudbuddet, oplæg til målarkitektur, udbudsform, formalia i øvrigt, kontrakt og tidsplan.  

Den 5. og 6. december opfølges møderne af bilaterale møder, hvor særligt interesserede leverandører er i direkte dialog med projektet.

Se referat og præsentation fra mødet sammen med en oversigt over bilag i en standardkontrakt under "alle dokumenter" til højre.