Leverandørkontrakt tildelt på SAPA

Leverandørerne er nu informeret om, at evalueringsprocessen af de afgivne tilbud er afsluttet.
KOMBIT har gennemført og afsluttet evalueringen af de modtagne tilbud på projekt ”Sagsoverblik/Partskontakt” (SAPA). Evalueringen viser, at Netcompany har afleveret ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. På baggrund af evalueringen agter KOMBIT således at indgå kontrakt med Netcompany, når stand-still perioden er udløbet den 9. februar 2015.
 
KOMBIT ser frem til samarbejdet med Netcompany og takker samtidig de øvrige leverandører for deres deltagelse i udbuddet og deres interesse i KOMBIT A/S.