Leverandørkontrakt tildelt på Fælles Bibliotekssystem

Leverandører er nu informeret om afsluttet evalueringsproces af tilbud.

Udbud af kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af nyt Fælles Bibliotekssystem blev annonceret d. 14. marts. Fristen for aflevering af tilbud var fastsat til d. 17. maj og evalueringsprocessen af indkomne tilbud på Fælles Bibliotekssystem er nu afsluttet.

En enig evalueringsgruppe har indstillet til projektets styregruppe, at der indgås kontrakt med Dantek A/S.

Dantek A/S har i samarbejde med TDC Hosting budt på opgaven og det er d.d. meddelt Dantek A/S, at KOMBIT agter at indgå kontrakt efter udløb af stand still perioden.