Leverandører inviteres til informationsmøde om udfasning

Leverandører og potentielle tilbudsgivere inviteres til en eftermiddag med informationer om udfasningen af de eksisterende løsninger på monopolområdet.

Torsdag den 25. april 2013 inviterer KOMBIT leverandører til informationsmøde om udfasning af eksisterende løsninger i forbindelse med monopolbruddet. Mødet er for alle leverandører, som har en interesse i de kommende udbud for Sygedagpenge, Kommunernes Ydelsessystem og SAPA.

Som led i arbejdet med de fælleskommunale udbud på monopolområdet har KOMBIT på kommunernes vegne gennemført en teknisk dialog med KMD angående udfasningen af henholdsvis KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge og KMD-Sag Basis. Dialogen har i første omgang haft til formål at afklare de tekniske og økonomiske muligheder for at overføre kommunernes data fra KMD til de kommende fælleskommunale løsninger.

Udfasning betegner således de aktiviteter og/eller funktioner, som er nødvendige for at skifte fra et eksisterende it-system til et nyt it-system. Udfasningsaktiviteterne omfatter bl.a. følgende:

 • Konvertering af data/udtræk af data fra eksisterende løsning og overførsel til ny løsning
 • Adgang til historiske data
 • Genberegning
 • Genbrug/tilpasning af integrationer.

Dagsorden

KOMBIT vil gerne præsentere status på udfasning for leverandører og potentielle tilbudsgivere. Agendaen for dagens møde er som følger:

 • Velkomst og introduktion til udfasning af eksisterende løsninger
 • Status for de forretningsmæssige vilkår og samarbejdet med KMD
 • De tekniske muligheder for udfasning
 • Gennemgang case for case
  - SAPA
  - Kommunernes Ydelsessystem
  - Sygedagpenge
 • Spørgsmål

Tid, sted og tilmelding

Mødet finder sted torsdag d. 25. april kl. 13.00-15.00 hos IDA på Kalvebods Brygge 31-33, 1780 København V.

Hver leverandør har mulighed for at tilmelde to personer til informationsmødet. Tilmelding sker via dette link. Tilmeldingsfristen er d. 23. april kl. 15.00.

Vi ser frem til at byde velkommen til en dialog om fremtidens kommunale it-marked!