Leverandører inviteres til at give input til udbudsmateriale for den nye valgløsning

KOMBIT er klar med udbudsmaterialet til den nye valgløsning i version 0.8 og ser frem til at få kommentarer fra leverandørerne

KOMBIT har siden efteråret 2016 arbejdet på udbudsmaterialet til den nye valgløsning. Materialet er nu i en version 0.8, og udvalgte dele offentliggøres med henblik på at modtage kommentarer fra leverandører. Materialet findes nederst på siden. For at give et indblik i den nye løsnings målarkitektur findes en video til højre.

KOMBIT har formuleret en række specifikke spørgsmål, som vi ønsker, at leverandørerne tager stilling til. KOMBIT foretrækker at modtage leverandørernes svar og øvrige kommentarer til materialet i power-point. Spørgsmålene ønskes besvaret senest 24. marts 2017 til leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz, nko@kombit.dk.

Leverandørerne bedes i deres review have særlig fokus på følgende:

  • Krav om skyggevalg, herunder test
  • Sikkerhedskrav samt krav til lokal it-opsætning
  • Drift, herunder support (system og domæne)
  • Governance vedr. print og distribution

Leverandører, som leverer kommentarer til det offentliggjorte materiale, inviteres ultimo marts til en runde teknisk dialog om afklaring og uddybning af kommentarerne samt en kort status for projektet.

Efter møderne offentliggør vi et kort resumé af den tekniske dialog her på hjemmesiden. Resuméet vil i anonymiseret form samle leverandørernes vigtigste spørgsmål og kommentarer.

Tid og sted for møderne
Den tekniske dialog for den nye valgløsning foregår på en række udvalgte dage mellem den 27. og 30. marts 2017. Der er blevet oprettet syv mulige tidsintervaller på hver 90 minutters varighed. Møderne foregår i KOMBIT.

Tilmelding
Møderne bookes efter først til mølle-princippet. For tilmelding og yderligere information, kontakt venligst leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på mail nko@kombit.dk.