Leverandør valgt til videre drift af NemRefusion

Genudbuddet af NemRefusion er afsluttet og en leverandør er nu valgt til drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse af NemRefusion.

Genudbuddet af NemRefusion er nu afsluttet, og KOMBIT har udpeget KMD A/S som leverandør af den videre drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse af NemRefusion.

Læs mere om NemRefusion.

Tildelingskriterier

KOMBIT har i forbindelse med genudbuddet af NemRefusion modtaget fire tilbud fra prækvalificerede leverandører. Tilbuddene er blevet evalueret på baggrund af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af følgende underkriterier:

  1. Økonomi (vægter 45 %)
  2. Leverancesikkerhed (vægter 35 %)
  3. Drift og vedligeholdelse (vægter 10 %)
  4. Tilbudt selvbetjeningskomponent (vægter 10 %)

På denne baggrund har KOMBIT valgt at tildele kontrakten til KMD A/S.

Fremtidig udvikling

Valget af leverandør til den videre drift af NemRefusion betyder, at kommunerne fremover vil få en bedre pris på NemRefusion. Samtidig vil der bl.a. blive udviklet en borgervendt selvbetjeningskomponent til udveksling af data, der vil digitalisere processen med at sende formularer mellem kommune og brugerne af NemRefusion. Selvbetjeningskomponenten forventes i drift medio 2015.

Stand-still perioden udløber d. 21. juli 2014. KOMBIT vil underskrive kontrakten med KMD umiddelbart herefter.