Kravspecifikation for udfasning af KMD Sygedagpenge

KOMBIT har gennemført en teknisk dialog med KMD om udfasningen af KMD Sygedagpenge.

Som led i arbejdet med de fælleskommunale udbud på monopolområdet har KOMBIT på kommunernes vegne gennemført en teknisk dialog med KMD angående udfasningen af KMD Sygedagpenge.

Dialogen skal afklare de tekniske og økonomiske muligheder for at overføre kommunernes data fra de eksisterende KMD-løsninger til de kommende nye løsninger. Heri er indeholdt øvrige ydelser, som er nødvendige for at kommunerne reelt kan gennemføre en transition fra de nuværende løsninger til nye løsninger.

Dialogen skal også sikre, at KOMBIT kan stille den fornødne viden om data m.v. til rådighed for interesserede tilbudsgivere i de kommende udbudsforretninger, så afhængigheder til den eksisterende leverandør er minimeret. Samtidig er det en ramme for arbejdet, at KOMBIT og kommunerne alene kan købe ydelser hos KMD, som ikke kan rekvireres hos andre leverandører via udbud. 

Dialogen med KMD tager afsæt i Transitionsaftalen, hvoraf det fremgår, at KMD skal bistå kommunerne med udfasningsassistance under særlige vilkår. Med udfasningsassistance forstås bl.a. konvertering af data og adgang til historiske data samt adgang til genberegning.

Kravspecifikation

Kravspecifikationen for udfasningsarbejdet er udarbejdet i dialog med KMD. Kravspecifikationsmaterialet inkl. bilag kan du læse under "alle dokumenter" til højre.

På baggrund af kravspecifikationen afgiver KMD tilbud, som efterfølgende skal resultere i konkret leveranceaftale for de ydelser, KOMBIT forventer at aftage.

Offentliggørelse

Offentliggørelsen af kravspecifikationen er et led i KOMBITs arbejde med at skabe størst mulig åbenhed overfor alle potentielle tilbudsgivere ved de kommende udbud.

Den 25. april 2013 holdt KOMBIT leverandørmøde om de respektive udfasningsforløb med henblik på dels at informere yderligere, dels at kunne blive klogere på de markedsmæssige forhold. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til materialet, kan du kontakte KOMBITs leverandørchef Jesper Bo Seidler.