Koordinering mellem leverandører af monopolbrudsløsninger

KOMBITs projekter under monopolbruddet vil blive indbyrdes afhængige. Derfor bliver der behov for, at leverandører af projekterne koordinerer indbyrdes og indgår i en tværgående programkoordination. Læs retningslinjerne her.

I forbindelse med de fælleskommunale udbud på monopolområdet udbyder KOMBIT en række projekter med indbyrdes afhængigheder. Som følge af disse afhængigheder vil der være behov for, at de kommende leverandører på de enkelte projekter koordinerer indbyrdes og indgår i en tværgående programkoordination. Denne tværgående koordination er et supplement til den alment gældende samarbejdsorganisation mellem KOMBIT og leverandørerne af de enkelte projekter.

I den anledning ønsker KOMBIT, at leverandørmarkedet forholder sig til to bilag. Bilag vedr. Programkoordination er et selvstændigt bilag. Bilag vedr. Bestemmelser til samarbejdsbilag og kontrakt er nye bestemmelser, der skal tilføjes eksisterende bilag og kontrakt.

De to dokumenter kan hentes nedenfor under downloads.

Høring af materialet

For at sikre at alle leverandører bliver hørt, afholder KOMBIT en høring af materialet, der afsluttes med et informationsmøde. KOMBIT opfordrer alle leverandører med interesse i de kommende udbud på monopolområdet til at komme med input til materialet.

Høringsprocessen slutter d. 6. december og bliver afrundet med et informationsmøde d. 12. december.

Høringssvar kan afleveres skriftligt til spe@kombit.dk inden d. 6. december eller afleveres mundtligt på informationsmødet. Såfremt enkelte leverandører ønsker at indgå i dialog om materialet stiller KOMBIT sig gerne til rådighed.

Tilmelding til informationsmøde

Mødet er aflyst pga. for få tilmeldte.

 

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438