Kontrakt på Støttesystemerne er indgået

Udbuddet af Støttesystemerne er afsluttet og der er indgået kontrakt med en leverandør til udvikling og drift af Støttesystemerne.

Udbuddet af Støttesystemerne er nu afsluttet, og KOMBIT har indgået kontrakt med KMD A/S som leverandør til udviklingen og drift af Støttesystemerne.

KOMBIT har i forbindelse med udbuddet af Støttesystemerne modtaget fem tilbud fra de prækvalificerede leverandører. KOMBIT ønsker her at takke alle leverandørerne for tilbuddenes høje kvalitet, hvilket vidner om et stærkt kvalificeret leverandørfelt, som vi også fremadrettet ser frem til at samarbejde med.

Kort om Støttesystemerne

Støttesystemerne udgøres af otte infrastrukturkomponenter, som er baseret på Rammearkitekturens principper og kan anvendes som generiske byggeklodser for fagsystemer. Læs mere om Støttesystemerne her.

Støttesystemerne skal i første omgang anvendes til Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og Sagsoverblik/Partskontakt. På sigt vil Støttesystemerne endvidere kunne anvendes til kommunernes øvrige systemportefølje og dermed udgøre alternativer til en række nuværende løsninger til blandt andet adgangsstyring og organisationsadministration, der findes internt hos en række leverandører fx KMD.