Konstruktivt leverandørmøde afholdt på Min Digitale Byggesag

Repræsentanter fra over 20 forskellige leverandører deltog på et informationsmøde om Min Digitale Byggesag den 22. maj 2012.

Den 22. maj 2012 afholdt KOMBIT leverandørmøde omkring introduktion til projekt ”Min Digitale Byggesag”. Der var stor interesse for mødet, og repræsentanter fra mere end 20 forskellige leverandører var til stede. KOMBIT og projekt Min Digitale Byggesag vil gerne takke alle de fremmødte leverandører for deres tid og gode spørgsmål.

Du kan se referat fra dagen her.

Projektet opfordrede på mødet alle interesserede leverandører til at deltage i en teknisk afklaringsdialog som et one on one møde med KOMBIT. De leverandører, som ønsker at deltage i en sådan dialog, skal skrive til Leverandørchef Jesper Bo Seidler senest 30. maj 2012.

Du kan se spørgsmålene til leverandørerne på one on one møderne her.

Af hensyn til ligebehandling og gennemsigtighed vil der blive taget referat af disse møder, men deltagere og virksomheder vil blive anonymiseret, og der vil ikke blive offentliggjort forretningshemmeligheder, mock-ups, videoer mv.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407