Konstruktive møder i netværk for kontaktpersoner i SAPA

SAPAs netværk er et vigtig led i SAPAs mål om at have tæt kontakt med kommunerne. Her deles viden og erfaringer, der ruster kommunerne til at frigøre sig fra KMD Sag.

I første uge i oktober var SAPA’s netværket for kontaktpersoner øst og vest for anden gang samlet i henholdsvis Høje Tåstrup og Vejle. SAPA’s projektleder Kenneth Møller Johansen briefede de fremmødte kontaktpersoner  om, hvad der foregår i SAPA-projektet i øjeblikket, hvad der er sket siden sidste netværksmøde, og hvad der skal ske i de kommende måneder.

Møderne bød på intensive og konstruktive drøftelser af både SAPA-projektet og KMD. Der var stor entusiasme hos deltagerne og en solid opbakning til det monopolbrud KOMBIT arbejder på at gennemføre.

Opgaver til kommunerne

SAPA-projektet går nu ind i en fase, der kræver større engagement fra kommunernes side end tidligere. Derfor fik kommunernes kontaktpersoner et par opgaver på mødet af KOMBIT, som kommunerne skal arbejde med i løbet af efteråret:

  • For det første skal kommunerne kortlægge brugermønstre ift. KMD Sag, hvilket er et vigtigt led i arbejdet på at skabe overblik over omfanget og karakteren af brugen af KMD Sag.
  • For det andet skal kommunerne afdække deres KMD-kontrakter med fokus på tidsrammer og afhængigheder mellem KMD Sag og fagsystemerne.

Kommunerne er blevet inddraget tidligt i processen i SAPA-projektet. Og allerede nu ligger det klart, at det er en god investering og at et tæt samarbejde med kommunerne vil være afgørende for, at SAPA bliver en god overbliksløsning, og monopolbruddet bliver succesfuldt.

Kommende møder i netværket

De næste møder i SAPAs netværk for kontaktpersoner bliver:

Vest: 7. januar 2013 kl. 13.00-15.00 på adressen: Vejle Kommune  Rådhuset,  Skolegade 1, 7100 Vejle

Øst: 9. januar 2013 kl. 13.00 - 15.00 på adressen Høje-Taastrup Kommune, Byrådssalen, Bygaden 2, 2630 Taastrup

Alle dokumenter vedr. netværket for kontaktpersoner kan findes her.