Konsekvenser af kildeændring for servicen CVR Online 3.0 på Serviceplatformen

Leverandøren Systematic har lavet en analyse, der viser konsekvenserne ved kildeændringen.

Som tidligere meddelt lukker kilden til Serviceplatformens gennemstillingsservice CVR Online 3.0 fredag den 14. december 2018. Derfor har Kommunernes Data og Infrastruktur i KOMBIT (KDI) valgt at anvende de tilsvarende CVR-tjenester på den fællesoffentlige Datafordeler. Læs nyheden her.

Det er udgangspunktet, at anvenderne fortsat skal kunne bruge CVR Online 3.0 (v1.0 og v2.0) på Serviceplatformen som i dag. Det vil dog ikke være muligt at lave en 100% identisk service, idet visse data ikke længere vil være tilgængelige, ligesom en del af søgefunktionaliteten ikke kan bibeholdes.

KDI har netop modtaget den foreløbige analyse af de præcise konsekvenser ved kildeændringen fra leverandøren af Serviceplatformen, Systematic. Ønsker man i detaljen at kende til konsekvenserne på feltniveau, kan man læse analysen her. KOMBIT gør dog opmærksom på, at der kan ske ændringer i analysen i takt med at udviklingen af den faktiske løsning skrider frem.

KOMBIT vil orientere kommuner og leverandører løbende.