Kommunernes Ydelsessystem offentliggør dokumenter om nedbrydning af lovgivning og beregningsregler

I den kommende tid følger nedbrydninger af lovgivning og beregningsregler på andre ydelser, som er et af de centrale områder i et nyt system på ydelsesområdet.

Kommunernes Ydelsessystem arbejder intensivt på at færdiggøre kravspecifikationen til det nye system, og er nu klar til at offentliggøre eksempler på, hvordan lovgivning og beregningsregler kan fortolkes for to af de ydelser (kontanthjælp og ledighedsydelse), den nye løsning skal håndtere.

I den kommende tid vil vi offentliggøre flere af de ydelser, hvor vi har lavet en nedbrydning af lovgivning og beregningsregler. Netop nedbrydningen af lovgivning og beregningsregler er et af de centrale områder i et nyt system på ydelsesområdet.

Dokumenternes indhold

Beskrivelsen vedrører den del af lovgivningen, der bestemmer, hvordan beløbet som en person skal have udbetalt bliver fastsat. Herunder hvordan satsen for den pågældende ydelse fastsættes, hvordan der evt. bliver korrigeret tillæg, fradrag mm. Beskrivelserne er lavet med udgangspunkt i gældende lovgivning pr. januar 2013 og er eksempler, der skal ses som vejledende. De fleste andre ydelsesområder vil være varianter over dette eksempel.

Under "alle dokumenter" til højre finder du:

  • Oversigt over samtlige ydelser, der skal understøttes i Kommunernes Ydelsessystem
  • Lovgivning og beregningsregler
  • Begrebs-/informationsmodellen for de samme to ydelsesområder – kontanthjælp og ledighedsydelse – så det er muligt at få en forståelse af de forskellige begreber der anvendes og deres sammenhæng til øvrige begreber.

Bemærkninger

Bemærk venligst, at materialet ikke er endeligt, og at det endnu ikke er godkendt af projektets styregruppe eller har været i høring i kommunerne. Derfor kan der komme ændringer til materialet.

Vær også opmærksom på, at der i materialet ikke er taget højde for den nye Kontanthjælpsreform, der forventes vedtaget inden sommerferie med ikrafttrædelse 1. januar 2014.