Kommunernes Ydelsessystem går i udbud

KOMBIT udbyder per dags dato en kontrakt om anskaffelse, implementering og drift mv. af Kommunernes Ydelsessystem.

Udbuddet af Kommunernes Ydelsessystem bliver gennemført som et begrænset udbud og anmodningen om prækvalifikation skal være modtaget  af KOMBIT senest den 1. maj 2014. Medio juni annonceres hvilke leverandører, der er blevet prækvalificeret.

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT A/S, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-supply. Vi anbefaler, at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret. Gå til EU-suppet via linket i højrespalten.

På forsiden af EU-supply CTM findes en Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM.

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.

Om Kommunernes Ydelsessystem

Kommunernes Ydelsessystem er en fælleskommunal løsning, der vil afløse KMD Aktiv og EGs BIS-Y. Løsningen vil understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet og andre ydelsesområder.

Udbuddet er det andet i rækken af i alt otte udbud, der i løbet af 2014 og fremefter skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol på en række områder. De fælleskommunale støttesystemer blev sat i udbud primo februar 2014. Efter annonceringen af Kommunernes Ydelsessystem vil Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA blive sat i udbud.

Herudover udbyder ATP, til brug for Udbetaling Danmark, systemer til Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse og Boligstøtte.