Kommunernes Sygedagpengesystem offentliggør forretningsprocesser

Dokumentet er KOMBITs og kommunernes bud på forretningsprocesser i det kommende Kommunernes Sygedagpengesystem.

Dokumentet er KOMBITs og kommunernes bud på forretningsprocesser i det kommende Kommunernes Sygedagpengesystem.

Forretningsprocesserne er fremkommet ved at gennemgå de nuværende kommunale arbejdsgange og med afsæt i disse undersøge, hvilke processer der er mulige at automatisere. I dokumentet er mails og flows markeret med grøn farve dem, som fremadrettet ønskes automatiseres. De rødt markerede er de sager, der fremadrettet ikke kan håndteres uden involvering af sagsbehandling. Vi tager forbehold for ændringer i forretningsprocesserne.

Endelig regelkortlægning på vej

KOMBIT har efter den kommunale høring af regelmaterialet på sygedagpengeområdet gennemgået det endnu en gang med en tættekam, og har opdateret materialet enkelte steder. Der mangler nu kun en sidste finpudsning, inden det bliver lagt på KOMBIT’s hjemmeside i uge 27.

Projektet vil fremadrettet løbende publicere materiale for den kommende løsning på KSD's hjemmeside.