Kommunernes Sygedagpengesystem er gået i udbud

KOMBIT udbyder per 4. april 2014 en kontrakt om anskaffelse, implementering og drift mv. af Kommunernes Sygedagpengesystem
 
Udbuddet af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) bliver gennemført som et begrænset udbud, og anmodningen om prækvalifikation skal være modtaget af KOMBIT senest den 26. maj 2014. Ultimo juni annonceres, hvilke leverandører der er blevet prækvalificeret.
 
For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT A/S, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-supply. Vi anbefaler, at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret. Gå til EU-supply via linket i højrespalten.
 
På forsiden af EU-supply CTM findes en Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig, og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Vær venligst opmærksom på, at al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM.
 
Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.
 

Om Kommunernes Sygedagpengesystem

 
Kommunernes Sygedagpengesystem er en fælleskommunal løsning, der vil afløse KMD Dagpenge. Formålet med Kommunernes Sygedagpengesystem er at etablere en fælleskommunal løsning, der kan understøtte sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, samtidig med at it-understøttelsen på området konkurrenceudsættes.
 
”KMD Dagpenge” understøtter i dag både syge- og barseldagpengeområdet. Barseldagpengeområdet blev overført til Udbetaling Danmark i 2012, og opgaven med at konkurrenceudsætte dette område varetages derfor af dem.
 
Udbuddet er det tredje i rækken af i alt otte udbud, der i løbet af 2014 og fremefter skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol på en række områder. De fælleskommunale støttesystemer blev sat i udbud i februar 2014 og Kommunernes Ydelsessystem i marts 2014. Herefter vil SAPA blive sat i udbud.
 
Herudover udbyder ATP, til brug for Udbetaling Danmark, systemer til Barseldagpenge og Pension, Familieydelse og Boligstøtte.