Kommunernes Pensionssystem er i luften i alle kommuner

Kommunernes nye pensionssystem er nu implementeret og taget i brug i alle landets 98 kommuner.

D. 31. januar 2022 tog de første fem kommuner det nye pensionssystem i brug, og i denne uge blev de sidste 17 kommuner så rullet på Kommunernes Pensionssystem. Kommunerne kan dermed endegyldigt lukke ned for det gamle pensionssystem, KMD Social Pension.

Kommunernes Pensionssystem blev i 2019 sat i udbud af KOMBIT på vegne af kommunerne, og efter to års udvikling og test er systemet nu færdigt fra Netcompany og med succes taget i brug af de kommunale sagsbehandlere.

Videreudviklingen er allerede i fuld gang, og den første store opdatering af systemet er planlagt til september 2022.

It-understøttelse af pensionsområdet deles mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Opgaverne inden for pensionsområdet deles mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Udbetaling Danmark står for udbetaling af folke- og førtidspension, mens kommunerne står for opgaver som bevilling af tillæg, tildeling af førtidspension, bevilling og administration af institutionsophold samt registrering af forhold, der har betydning for beregningen af den kommunale finansiering af pensionen.

I forbindelse med monopolbruddet blev det besluttet, at der skulle tilvejebringes en ny it-understøttelse af pensionsområdet, og det gamle pensionssystem, KMD Social Pension, skulle udfases. Udbetaling Danmark fik i den forbindelse ansvaret for at tilvejebringe en it-understøttelse af deres del af opgaverne og har siden idriftsat UDK Pension. KOMBIT fik tilsvarende ansvaret for at tilvejebringe en ny it-understøtte af kommunernes del af pensionsopgaverne, og har med udrulningen af Kommunernes Pensionssystem afsluttet denne opgave.

 

Kontakt

Projektchef
2947 3190