Kommunernes data og infrastruktur (KDI) søger to nye medlemmer til styregruppe

Har du lyst til at bidrage strategisk til værdiskabelse gennem den videre udvikling af kommunernes fælles digitale infrastruktur?

KDI’s kommunale styregruppe arbejder for at øge gevinstrealiseringen af den fælleskommunale infrastruktur blandt andet ved at sikre at infrastrukturen udvikles så den fortsat forbliver relevant, understøtter den kommunale forretning og anvendelsen af infrastrukturen naturligt udbredes blandt kommunerne og deres it-leverandører.

Vi søger to kommunale lederskikkelser med solid indsigt i tværgående muligheder, problemstillinger og sammenhænge indenfor digitaliseringen af den kommunale forvaltning.

Tværkommunalt perspektiv

KDI’s styregruppe udgøres af ni forskellige kommunale repræsentanter, som skal sikre en vis bredde i det kommunale perspektiv. Det er derfor også en prioritet, at deltagerne i styregruppen er bredt geografisk repræsenteret.

Det er dog afgørende, at ethvert styregruppemedlem i KDI evner at løfte blikket og rette fokus mod de behov og muligheder som spænder på tværs af kommuner, myndigheder og selvfølgelig – teknologier.

Igennem tværgående behov skal du bidrage til at definere, hvordan den fælleskommunale infrastruktur proaktivt kan understøtte operationalisering af relevante fællesoffentlige og –kommunale strategier inden for kommunal digitalisering.

Du forventes ligeledes at gå forrest og sikre, at din kommune viser vejen i forhold til, hvordan infrastrukturen kan skabe gevinster på strategisk såvel som operationelt niveau.

Praktik og logistik

For at komme i betragtning som styregruppemedlem skal du være ansat i en kommune. Du forventes at have en ledende stilling med solidt overblik over- og indsigt i det kommunale it-landskab såvel som den teknologiske udvikling, fx som it- og digitaliseringschef.

Styregruppen mødes en gang hvert kvartal, hvor henholdsvis KL, KOMBIT og kommunerne drøfter strategiske og praktiske initiativer med relevans for infrastrukturen.

Det er som tidligere nævnt en prioritet, at styregruppen repræsenterer den danske geografi. På kortet nedenfor kan du se, hvordan repræsentanterne fordeler sig i dag (markeret med blå).

Det kan derfor veje til din fordel, hvis du kan repræsentere et geografisk område, som kun er repræsenteret i ringe grad i dag.

Motivation og kompetencer vil dog til enhver tid veje tungere i rekrutteringen af de to nye medlemmer, end hvor man kommer fra.

Hvervet som styregruppemedlem er ulønnet.

Sådan søger du

Har du interesse i rollen som styregruppemedlem, kan du – til og med den 5. maj – melde dit kandidatur til KDI på, KDI@kombit.dk – marker emnefeltet med ”Styregruppe”.

KOMBIT beslutter ud fra ansøgningerne, hvilken kommune der matcher den nuværende styregruppe bedst i forhold til størrelse, erfaring mv.

I ansøgningen vil du blive bedt om notere:

  • din motivation for at deltage
  • hvad du forventer at opnå ved at deltage i styregruppen
  • hvad du bidrager med til styregruppen
  • din kommunes ambitioner og aktuelle arbejde med den fælleskommunale infrastruktur