Kommunerne klar til review af udbudsmateriale for projekt VALG

Kommunerne er godt forberedte til at kommentere på udbudsmaterialet til den nye valgløsning.

For at sikre at udbudsmaterialet til den nye valgløsning bliver så fyldestgørende som muligt, sender KOMBIT den foreløbige version af materialet i høring hos kommunerne i perioden den 18. april til den 5. maj 2017.

Som optakt til høringen, har KOMBIT netop afholdt to informationsmøder i København og Middelfart. Formålet med de velbesøgte møder var, at give kommunerne en status på udbudsmaterialet og gennemgå processen for den kommende kommunehøring.

Når udbudsmaterialet har været i høring, og KOMBIT har modtaget kommunernes kommentarer til kravsspecifikationen, vil KOMBIT færdiggøre materialet, så det er klar til udsendelse efter sommerferien 2017.