Kommunerne får Næste generation Digital Post på den fælleskommunale infrastruktur

Den fælleskommunale infrastruktur skal i fremtiden håndtere kommunernes brug af Næste generation Digital Post.

KOMBIT skal via kommunernes fælles infrastruktur understøtte kommunernes skifte til- og videre brug af Næste generation Digital Post (NgDP), når den nye infrastruktur til Digital Post udrulles af Digitaliseringsstyrelsen august 2021.

Det blev konklusionen efter et webinar mellem kommunerne og KOMBIT, hvor der var kommunal opbakning til, at infrastrukturen skal stå for den tekniske omstilling til det nye postformat i videst muligt omfang.

Den kommunale transition

Ud over at understøtte funktionen til at sende Digital Post, og sortere fritagede borgere til fjernprint via kommunens fjernprintleverandør, skal den fremtidige understøttelse udvides til også at modtage den digitale post som kommer retur fra borgere, virksomheder og/eller andre myndigheder.

Løsningen skal dermed understøtte NgDP og det nye, krævede MeMo-format for såvel afsendelse som modtagelse af Digital Post.

Som en del af Digitaliseringsstyrelsens implementeringsprogram er kommunerne blevet stillet en opgave med at beskrive deres fremtidige systemlandskab i forhold til håndteringen af NgDP.

Vi vil opfordre kommunerne til at tænke den fælleskommunale infrastruktur og de kommende integrationer (SF1601 SEND samt SF1606 MODTAG) ind, når I kortlægger jeres kommunes fremtidige systemlandskab omkring Digital Post.

Omlægningen til MeMo er tillige en betydelig del af kommunernes egen implementering af NgDP, ikke mindst i forhold til de mange leverandører, der nu skal lægge om. Her har KOMBIT budt ind på rollen som tovholder for en koordineret håndtering af de kommunale it-leverandører.

Er alt klappet og klar?

Vi er rigtig langt med den tekniske afklaring for udviklingen af de nye integrationer, som vil være klar til at blive placeret hos den kommende leverandør af Serviceplatformen, når det igangværende leverandørskifte for førnævnte er vel overstået.

Vi har derimod udeståender omkring henholdsvis omfanget for KOMBITs leverandørhåndtering – og dermed også nogle uafklarede forhold omkring den endelige økonomi for projektet

Disse udeståender forsøges yderligere afklaret på nært forestående kommune-referencegruppemøder.

Er du ansat i en kommune og har input til denne afklaring er du velkommen til at deltage på et af de kommende møder – som afvikles henholdsvis:

  • torsdag den 10. septemer kl. 14.30-16.00
  • mandag den 14. september kl. 13.00-14.30

Ret henvendelse til Frederik Beyer på fpb@kombit.dk for at få tilsendt link til mødet, som afvikles via Teams.

Ønsker du at se præsentationsmateriale fra KOMBIT-webinaret om NgDP kan du finde det her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
6194 4040