Kommunerne er kommet godt fra start med KIGO

Mere end 95 pct. af kommunerne har taget opgave- og opfølgningsværktøjet KIGO i brug.

***Bemærk at KOMBIT i 2018 har udskiftet KIGO med værktøjet KLIK, som vi nu stiller til rådighed for kommunernes implementering. Læs mere om KLIK her.***

Kommunerne har haft adgang til KIGO – KOMBITs og kommunernes opgave- og opfølgningsværktøj - i ca. to måneder. Dugfriske statistikker viser, at mere end 95 pct. af kommunerne har taget løsningen i brug og er i gang med at oprette brugere og arbejde med opgaverne. Det er meget positivt, og viser, at kommunerne er kommet godt fra start.

Der er nu publiceret 37 opgaver fordelt på de fire monopolbrudsprojekter KY (Kommunernes Ydelsessystem), KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem), SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt) og STS (Støttesystemer i Rammearkitekturen) samt tværgående programopgaver.

Flere muligheder på vej

KOMBIT arbejder sammen med leverandøren af KIGO på at gøre det muligt for kommunerne at oprette egne opgaver i KIGO. Det har mange kommuner efterspurgt, og KOMBIT forventer, at det bliver muligt fra efteråret 2015.

Sådan følges der op over for kommunernes opgaveløsning

KOMBIT har i dialog med kommunerne fastlagt et koncept for, hvordan KOMBIT i praksis skal følge fremdriften i kommunernes implementeringsindsats, følge op ved eventuelle afvigelser og eskalere, hvis der er kommuner, der ikke løser obligatoriske opgaver.

Det kan du læse om i dette dokument.

Har du generelle spørgsmål om KIGO, kan du kontakte KIGOredaktionen@kombit.dk. Har du spørgsmål til implementeringsopgaver, skal du kontakte enten KSD@kombit.dk, KY@kombit.dk, SAPA@kombit.dk eller stottesystemerne@kombit.dk.