Kommunale brugere tester BBR og DAR

Efter brugertest er delleverance 1 af BBR 2.0 nu godkendt og arbejdet med delleverance 2 går i gang. Også på DAR 1.0 skrider arbejdet planmæssigt frem og de første brugertest bliver afholdt i begyndelsen af marts.

Delleverance 1 klar på BBR 2.0

Delleverance 1 på BBR 2.0 er i disse dage netop afsluttet og er forløbet tilfredsstillende. I starten af februar 2016 blev der afholdt tre dage med brugertests med den kommunale brugergruppe, hvor funktionaliteterne fra den nuværende BBR 1.7 løsning, såsom oprette, redigere, slette og gemme objekter blev testet. Der blev i hele testforløbet fundet ca. 300 fejl, og leverandøren Netcompany rettede størstedelen af disse på få uger.

I dagene den 8. – 10. februar 2016 afholdt projektet brugervenlighedstest med ti nye kommunale brugere. Brugervenlighedstesten var en succes, og de ti brugere var meget tilfredse med det nye BBR 2.0.

En bruger udtalte: “Man finder hurtigt ud af det efter kort tids arbejde med systemet. Der er ikke nogen ben i den her løsning”.

KOMBIT er meget tilfreds med resultatet af delleverance 1 og har netop foretaget den formelle godkendelse af delleveranceprøve 1. Herefter fortsætter arbejdet videre til næste delleverance.

I delleverance 2 vil fokus blandt andet være på udviklingen af funktionaliteten, foretag foreløbig registrering, registrer og behandl struktureret henvendelse, samt BBR-meddelelse med BBR-objekter, der er samvurderede.

DAR 1.0 snart klar til brugertest

Udviklingen af første delleverance af DAR 1.0 forløber planmæssigt, og KOMBIT har afholdt de første interne test af systemet. Netcompany arbejder på at få rettet de fundne fejl og uhensigtsmæssigheder, så de første funktionaliteter af løsningen er klar til brugertesten.

Den 2. marts 2016 bliver den første brugertest med seks kommunale brugere fra brugergruppen afholdt. Her skal de teste funktionaliteten i den første delleverance. Funktionaliteten omhandler blandt andet placering/redigering af adgangspunkter og adresser, reservation af vejnavne samt navngivning af veje.

Allerede ugen efter brugertesten afholdes brugervenlighedstest af DAR-løsningen, hvor ti nye kommunale brugere deltager. Det er i forbindelse med brugervenlighedstest vigtigt, at testen bliver foretaget af brugere, der ikke har set eller prøvet løsningen tidligere, da det giver det bedste resultat.

Tak for god kommunal deltagelse

Vi er i DAR og BBR-projekterne rigtig glade for den kommunale deltagelse fra brugergrupperne i de forskellige tests. Det hjælper med til, at vi sammen får bygget nogle gode, intuitive og brugervenlige løsninger.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490