KOMBIT vinder klagesag

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 22. august 2013 afvist Dafolos klage over KOMBITs udbud af Byg og Miljø-løsningen.

Klagen blev indgivet den 21. oktober 2012 til Klagenævnet for Udbud i forbindelse med, at Dafolo ikke blev prækvalificeret til at byde på Byg og Miljø-løsningen. Dafolo havde nedlagt påstand om, at KOMBIT ved sin udvælgelse af, hvem der skulle prækvalificeres, havde handlet i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip. Dafolo havde tillige nedlagt påstand om, at KOMBITs beslutning om udvælgelse skulle annulleres.

Klagenævnet fandt, at der ikke var foretaget fejl i prækvalifikationen og tog derfor ikke Dafolos påstande til følge.

EU-udbuddet blev vundet af Schultz, der sammen med Atkins, webbureauet Sorthvid og TDC Hosting nu er i gang med udviklingen af den nye kommunale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. KOMBIT forventer, at løsningen vil være klar til at sætte i drift i alle kommuner den 31. marts 2014.