KOMBIT og Systematic vedtager handlingsplan for FBS

En ny handlingsplan for FBS (Fælles Bibliotekssystem) skal forbedre driften af FBS på både kort og lang sigt.

FBS (Fælles Bibliotekssystem) har gennem de seneste måneder været udfordret af lange svartider og ustabil drift. Det har været til gene for både kommunale brugere og borgere og har forståeligt nok skabt frustration.

Det er vigtigt for KOMBIT og Systematic, at brugeroplevelsen i FBS er tilfredsstillende. Derfor har KOMBIT og Systematic nu vedtaget en handlingsplan, der allerede er i gang med at blive implementeret, og som skal forbedre driften af FBS på både kort og lang sigt.

Helt konkret har Systematic i forbindelse med den seneste release, 1.5.4, der blev sat i drift den 9. marts 2017, introduceret en række forbedringer og optimeringer, der skal være med til at sikre, at svartiderne ikke påvirkes negativt, når nye kommuner konverteres som en del af deres ibrugtagning af FBS.

Resultatet af forbedringerne i forbindelse med 1.5.4 betød, at Aalborg kommune blev konverteret i dagtimerne d. 13. og 14. marts 2017, uden at det påvirkede svartiderne negativt. Såfremt nogen brugere har oplevet forlængede svartider siden 9. marts 2017, beder vi jer om at indrapportere det via Systematics Service Desk, så vi kan tage hånd om eventuelle problemer. Endnu flere forbedringer er allerede undervejs, og vil blive idriftsat med de kommende releases.

Udover dette har KOMBIT og Systematic nu besluttet at lave en fælles investering i et nyt og komplet moderniseret driftsmiljø for FBS. Moderniseringen har til formål at fremtidssikre driften og dermed også sikre tilfredsstillende svartider. Vi forventer at kunne migrere til den moderniserede platform inden sommerferien 2017. Indtil da vil vi fortsætte med at implementere yderligere forbedringer og løbende frigive disse i de kommende releases, så vi opnår den tilfredsstillende drift, vi alle ønsker.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497