KOMBIT og KMD indgår aftale om arkivering

KOMBIT og KMD har indgået en aftale, der giver kommuner rabat på den lovpligtige arkivering af sager i KMD Sag.
I efteråret 2013 modtog KOMBIT henvendelser fra en række kommuner angående et tilbud fra KMD om lovpligtig arkivering af sager i KMD Sag. KOMBIT anbefalede via KITA kommunerne at sætte eventuelle kontraktindgåelser med KMD i bero, indtil kommunerne i fællesskab havde forholdt sig til KMDs tilbud.
 
I maj måned 2014 blev en task force etableret i KOMBIT, og med støtte fra en primært kommunal referencegruppe gik KOMBIT og KMD i dialog om en række aspekter af de fremsendte tilbud og tilhørende kontrakter, herunder forhandling om pris.
 
Nu har KOMBIT og KMD indgået en aftale, der betyder at KMD giver kommuner, som indgår en aftale om arkivering af KMD Sag, Journal og evt. EDH inden d. 31-12-2014, en rabat på 10 % på både faste og variable priser. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.
 
Ud over denne aftale er der i fællesskab udarbejdet et notat med en række overordnede anbefalinger til kommunerne. Desuden er her, det nyhedsbrev som er udsendt til kommunerne og en FAQ, som er udarbejdet for at give svar på evt. spørgsmål.