KOMBIT og Consit samarbejder om snitfladeaftale

KOMBIT og Consit Gruppen har indgået en hensigtserklæring om at udforme en rammeaftale, som kommunerne kan benytte ved bestilling af snitflader mellem Consits ESDH-løsning og den fælleskommunale infrastruktur.

Snitfladerne mellem Consits ESDH-løsning og den fælleskommunale infrastruktur gør det muligt for kommunerne at dele information om sager i Consits ESDH-løsning med kommunernes sags- og dokumentindekser i de fælleskommunale Støttesystemer. Snitfladerne er afgørende for, at kommunerne kan integrere deres Consit-løsning med monopolbrudsløsningen SAPA (Sagsoverblik/Partsoverblik).

Rammeaftale giver ensartet udbud og vilkår

Den kommende rammeaftale skal gøre det effektivt og nemt for kommunerne at indkøbe de nye snitflader. Aftalen sikrer en fast pris og sikrer også en tidsplan, som lever op til KOMBITs krav til kommunernes egne it-miljøer, så de er klar til at understøtte implementeringen af SAPA.

KOMBIT og Consit er nu gået i gang med at udarbejde en egentlig rammeaftale, og det er målet, at aftalen skal underskrives inden årsskiftet, hvorefter kommunerne kan begynde at rekvirere de nødvendige snitflader under den nye rammeaftale.