KOMBIT offentliggør opdateret regneark for økonomien i monopolbruddet

Med udgangspunkt i et regneark fra Bornholms Regionskommune har KOMBIT opdateret arket, der kan skabe overblik over økonomien i monopolbruddet for den enkelte kommune.

KOMBITs Kommunedage den 28.-30. november præsenterede Vicedirektør Poul D. Christiansen en opdateret version af det regneark fra Bornholms Regionskommune, som tidligere være distribueret til kommunerne i forlængelse af Kommunedagene. Regnearket kan bruges i kommunerne til at skabe et samlet overblik over økonomien i monopolbruddet. Den seneste version tager højde for det års forsinkelse af monopolbrudsløsningerne Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA), der for nylig er blevet meldt ud som følge af de forsinkede leverancer på Støttesystemerne (STS).

Hvordan kan regnearket bruges?

I regnearket kan den enkelte kommune indsætte lokale tal for kommunen. Sammenstillet med KOMBITs tal, som allerede ligger i regnearket, giver dette et samlet overblik over økonomien i monopolbruddet, som fx kan bruges ved kommunens budgetlægning og som udgangspunkt for dialog med kommunens styregruppe for monopolbruddet vedr. kommunens økonomi.

Regnearket viser:

  • Den enkelte kommunes overordnede budget for monopolbruddet
  • Udvikling i systemudgifterne efterhånden som TSA systemerne udfases og de fælleskommunale/UDK-systemerne indfases
  • Overblik over ind- og udfasningsplanen ifm. de forskellige udgifter
  • Udgifter for snitflader og implementering per løsning (KY, KSD, SAPA, STS)

Nyt i arket

I arket er der indlagt det udmeldte års forsinkelse, men der skal stadig tages forbehold for udrulningstidspunkt for den enkelte kommune. Når KOMBIT har modtaget en robust plan for leverancerne på Støttesystemerne, udarbejder og udsendes der et nyt udrulningsoverblik til kommunerne, som KOMBIT anbefaler bliver indarbejdet i regnearket.

Arket er desuden blevet beriget med tydelige instruktioner for, hvilke data der under fanerne ”budget” og ”udvikling”, der skal indtastes hvor.

Gå til regnearket her.

Tak for Finn Brunn Jensen fra Bornholms Regionskommune for at dele regnearket med landets øvrige kommuner.